Skip to content
Trang chủ » ประโยค Going To: สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อเดินทาง

ประโยค Going To: สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อเดินทาง

Going to & Will Tense ตอนที่ 9 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

ประโยค Going To

ประโยค going to คืออะไรและใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

ประโยค “going to” เป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความต้องการที่จะทำบางสิ่งหรือแผนการในอนาคตในภาษาอังกฤษ ประโยคนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในการอธิบายความต้องการหรือแนวโน้มในอนาคตที่เราต้องการจะทำ ซึ่งการใช้ “going to” จะทำให้เราสามารถแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเรามีแผนหรือความตั้งใจที่จะดำเนินการบางอย่างในอนาคต

การใช้ประโยค going to เพื่อออกแบบแผนอนาคตในภาษาอังกฤษ

การใช้ “going to” เพื่อออกแบบแผนอนาคตในภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมในการพูดถึงสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำในอนาคต ซึ่งเมื่อเราใช้ “going to” เราสามารถอธิบายแผนหรือการวางแผนที่เราหวังที่จะทำในอนาคตให้คนอื่นเข้าใจได้ อย่างเช่น:

– I am going to travel to Japan next month. (ฉันกำลังวางแผนที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเดือนหน้า)
– They are going to start a new business next year. (พวกเขากำลังวางแผนที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ในปีหน้า)

การใช้ประโยค going to เพื่อแสดงคำพยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

“Going to” ยังสามารถใช้ในการแสดงคำพยากรณ์ในภาษาอังกฤษ เพื่อเรียกแถวเวลาที่เหนือจอ เร็วกว่าเหตุการณ์ที่กำลังพิจารณา ซึ่งมักใช้กับจุดถัดไปหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆ ตอนนั้นเป็นต้น เช่น:

– Look at the dark clouds. It is going to rain soon. (มองหาเมฆครึ้ม จะฝนตกอีกไม่นาน)
– The traffic is terrible. I’m going to be late for work. (การจราจรแย่มาก ฉันกำลังจะมาสายเข้าทำงาน)

การใช้ประโยค going to เพื่อแสดงความมั่นใจว่าจะทำอะไรในอนาคตในภาษาอังกฤษ

ในบางกรณี “going to” ยังสามารถใช้เพื่อแสดงความมั่นใจและเตรียมการที่จะทำบางสิ่งในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความคาดหวังหรือเป้าหมายที่เราต้องการที่จะทำได้ ตัวอย่างเช่น:

– I am going to pass the exam because I’ve studied very hard. (ฉันจะสอบผ่านเพราะฉันเรียนมาโคตรหนัก)
– He is going to win the competition. He is the best player. (เขาจะชนะการแข่งขัน เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด)

ความแตกต่างระหว่างประโยค going to กับประโยค will ในภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตในภาษาอังกฤษ “going to” และ “will” เป็นคำที่ใช้บ่อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง จะมีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้:

– “Going to” มักถูกใช้เมื่อเรามีแผนหรือเตรียมการในอนาคตที่มีการบูรณาการเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น I am going to visit my friend tomorrow. (ฉันกำลังเตรียมการไปเยี่ยมเพื่อนของฉันวันพรุ่งนี้)
– “Will” มักถูกใช้เมื่อเราต้องการให้คำตอบสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่มีการบูรณาการเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น I will buy a new car next year. (ฉันจะซื้อรถใหม่ในปีหน้า)

การประยุกต์ใช้ประโยค going to ในการพูดถึงการเดินทางในภาษาอังกฤษ

“Going to” สามารถใช้ในการพูดถึงการเดินทางในภาษาอังกฤษได้เช่นกัน โดยอาจใช้ร่วมกับคำกริยาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงว่าเรามีแผนที่จะเดินทางไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น:

– They are going to visit the Grand Canyon next summer. (พวกเขากำลังวางแพลนที่จะไปเยือนแกรนด์แคนยอนในฤดูร้อนหน้า)

การใช้ประโยค going to เพื่ออธิบายเหตุผลและเตือนล่วงหน้าในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการอธิบายเหตุผลหรือเตือนล่วงหน้าในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ “going to” เพื่อเน้นความมั่นใจและการวางแผนในอนาคต ซึ่งเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอาจมีความสำคัญต่อเรา ตัวอย่างเช่น:

– Be careful! You’re going to fall. (ระวัง! เธอกำลังจะตก)
– The car is running out of gas. We are going to run out of fuel soon. (รถไม่มีน้ำมันเกือบหมดแล้ว เราจะหมดน้ำมันเร็วแล้ว)

เสร็จสิ้นการใช้ประโยค going to ในภาษาอังกฤษและการสร้างประโยคที่ถูกต้อง

เมื่อเราเข้าใจหนึ่งในวิธีการใช้ “going to” ในภาษาอังกฤษแล้ว เราจะสามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องได้โดยใช้โครงสร้างและกฎหลักที่เหมาะสม ดังนั้นควรจะมีการใส่ประโยคสร้างคำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้:

1. การใช้ be going to ในรูปแบบคำถาม:

– Are you going to attend the meeting tomorrow? (คุณจะไปเข้าร่วมการประชุมพรุ่งนี้ใช่ไหม?)
– Is she going to travel alone? (เธอจะเดินทางคนเดียวใช่ไหม?)

2. การใช้ be going to ในรูปแบบ future with going to:

– I am going to visit my grandparents next week. (ฉันกำลังวางแผนที่จะไปเยือนปู่ย่าของฉันสัปดาห์หน้า)
– They are going to get married next month. (พวกเขากำลังวางแพลนที่จะแต่งงานเดือนหน้า)

3. การใช้ be going to ในรูปแบบแบบฝึกหัด :

– She is going to cook dinner tonight. (เธอจะทำค่ำคืนนี้)
– They are going to move to a new house next year. (พวกเขากำลังวางแผนที่จะย้ายบ้านใหม่ในปีหน้า)

4. การใช้ I am going to:

– I am going to study abroad next semester. (ฉันกำลังวางแผนที่จะเรียนต่อต่างประเทศในภาคเรียนหน้า)

5. โครงสร้าง will/be going to:

– She will come to the party. (เธอจะมาเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยง)
– They are going to buy a new car. (พวกเขากำลังวางแพลนที่จะซื้อรถใหม่)

6. การใช้ be going to กับ will:

– I am going to cook dinner, and she will set the table. (ฉันกำลังจะทำค่ำ และเธอจะตัดป๊อป)
– They are going to watch a movie, but he will read a book. (พวกเขากำลังวางแพลนที่จะดูภาพยนตร์ แต่เขาจะอ่านหนังสือ)

7. การใช้ be going to ใช้ยังไง:

– I am going to call my parents tonight. (ฉันกำลังจะโทรหาพ่อแม่ค่ำนี้)
– They are going to have a party this weekend. (พวกเขากำลั

Going To \U0026 Will Tense ตอนที่ 9 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประโยค going to be going to ตัวอย่างประโยคคำถาม, future with going to หลักการใช้, แบบฝึกหัดการใช้ going to, I am going to, โครงสร้าง will/be going to, การใช้ be going to กับ will, be going to ใช้ยังไง, การใช้ will กับ going to ประโยค ปฏิเสธ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประโยค going to

Going to & Will Tense ตอนที่ 9 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6
Going to & Will Tense ตอนที่ 9 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6

หมวดหมู่: Top 65 ประโยค Going To

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

Be Going To ตัวอย่างประโยคคำถาม

ไปคืออะไร และเมื่อไรควรใช้?

คำว่า “ไป” เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงถึงการเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วคำนี้บ่งบอกถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนที่อยู่ของเราจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง คำว่า “ไป” ในภาษาไทยสามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการไปเยือนเพื่อนหรือคนในครอบครัว การเดินทางไปทำงาน การเดินทางเพื่อลงทะเบียนหรือใช้บริการอื่น ๆ และอีกมากมาย

ตัวอย่างประโยคคำถามที่ใช้คำว่า “ไป” เป็นคำอื่น ๆ ได้แก่:
1. คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด?
2. คุณจะไปส่งของที่ไปซื้อสำหรับฉันไหม?
3. เช้าวันนี้คุณไปเรียนหรือเปล่า?
4. คุณไปที่ปารีสแล้วรู้สึกอย่างไร?
5. คุณไปร้านสะดวกซื้ออยู่ใดใกล้บ้านคุณ?

เวลานำใช้คำว่า “ไป” ขึ้นอยู่กับประโยคเดิม ๆ ที่ใช้เครื่องหมายท้ายคำที่ถูกต้องตามทางไวยากรณ์ และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในประโยค ตัวอย่างประโยคที่คำว่า “ไป” ใช้ได้แก่:
1. เมื่อตอนเย็นนี้ฉันจะไปทำการบ้านของเพื่อน
2. เคยไหมที่คุณไปเที่ยวที่เกาหลีใต้?
3. ผมจะไปรับคุณที่สนามบินเมื่อเวลาถึง
4. พรุ่งนี้คุณจะไปซื้อกางเกงให้ผมได้มั้ย?
5. เงื่อนไขการเดินทางไปศูนย์การค้าคืออะไร?

คำถามที่มักพบเจอเกี่ยวกับการใช้คำว่า “ไป”

คำถามที่มักพบเจอเกี่ยวกับการใช้คำว่า “ไป” นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่:

1. คำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานที่: คำถามเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อสอบถามถึงสถานที่ที่คนไทยเดินทางไป เช่น “คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด?” หรือ “คุณไปที่ปารีสแล้วรู้สึกอย่างไร?”

2. คำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม: คำถามเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อสอบถามถึงกิจกรรมหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทย เช่น “เช้าวันนี้คุณไปเรียนหรือเปล่า?” หรือ “คุณไปซื้ออะไรมาให้รภัทร์บ้าง?”

3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต: คำถามเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “คุณจะไปส่งของที่ไปซื้อสำหรับฉันไหม?” หรือ “พรุ่งนี้คุณจะไปซื้อกางเกงให้ผมได้มั้ย?”

คำถามเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น การใช้คำว่า “ไป” ในภาษาไทยยังมีได้อีกมากมาย และการเรียนรู้คำถามที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการเขียน ดังนั้นคุณควรฝึกใช้คำว่า “ไป” ในประโยคคำถามในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการฝึกฝนความถามให้คุณภาพ และการเขียนประโยคตามแบบว่าถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้คำว่า “ไป”

1. “ไป” ใช้สร้างประโยคติดคำถามได้ไหม?

ใช่ คำว่า “ไป” สามารถนำมาสร้างประโยคติดคำถามได้ โดยแบบฝึกหัดที่เราสามารถทำคือการใส่คำถามภายในคำว่า “ไป” แล้วเพิ่มเครื่องหมายท้ายคำอื่น ๆ เข้าไปตามทางไวยากรณ์ เช่น “ไปทำกิจกรรมอะไรในวันหยุด?” หรือ “ไปทำอะไรในวันนี้?”

2. “ไป” กับ “มา” คืออะไร?

“ไป” และ “มา” เป็นคำกริยาที่มีความหมายตรงข้ามกัน “ไป” ใช้เมื่อพูดถึงการเคลื่อนที่หรือการขยับตัวไปยังสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่ “มา” ใช้เมื่อพูดถึงการเคลื่อนที่หรือการขยับตัวเข้ามายังสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ โดยปกติแล้ว เมื่อคุณใช้คำว่า “ไป” คุณกำลังพูดถึงการเคลื่อนที่ของคุณเอง ในขณะที่ “มา” คุณกำลังพูดถึงการเคลื่อนที่ของบุคคลที่คุณพูดกับ

3. “ไป” ใช้กับคำอื่นได้ไหม?

ใช่ คำว่า “ไป” สามารถใช้ร่วมกับคำอื่น เพื่อให้ประสิทธิภาพของประโยค วิธีการใช้งานที่เรียกว่า “ฝรั่งเก็บไป” คือการนำคำว่า “ไป” เข้าไปอยู่ต้นประโยค เพื่อให้คำถามที่ตามมาเป็นคำถามครบถ้วน เช่น “คุณไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด?” หรือ “คุณไปที่ปารีสแล้วรู้สึกอย่างไร?” วิธีการนี้ช่วยให้คำตอบเป็นรูปแบบที่ตรงกับคำถาม และเข้าใจง่ายขึ้น

Future With Going To หลักการใช้

หลักการใช้ “going to” ในอนาคต

การใช้ “going to” เป็นหลักการหนึ่งในการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักจะใช้เพื่อพูดถึงเรื่องราวที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การใช้ “going to” สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เรามีการกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเป็นการทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การใช้ “going to” ยังมีบอกถึงความมั่นใจในเรื่องหรือสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย

การสร้างประโยคในการใช้ “going to” ใช้ได้ง่าย ๆ ดังนี้ ให้ใช้กริยา “to be” ในขณะที่ได้รับกริยา “going” ดังนั้น ประโยคแบบบงการจะมีรูปแบบว่า “subject + am / is / are + going to + verb” ซึ่งกริยาหลักจะมีชื่อตามหลัง “going to” เช่น “I am going to travel” หรือ “We are going to eat dinner together” เรายังสามารถเพิ่มคำบอกเวลาหรือเงื่อนไขสำหรับการตอบรับเหตุการณ์ในอนาคตได้อีกด้วย เช่น “She is going to visit her grandparents this weekend” หรือ “They are going to have a party if it doesn’t rain” การใช้ “going to” นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคตที่ใกล้ๆ เช่นเร็ว ๆ นี้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น “He is going to see a movie tonight”

การใช้ “going to” ในการทำนาย

หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ “going to” คือการทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การทำนายด้วย “going to” มักจะเป็นการหาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้คนที่ต้องการฝึกการทำนายหรือวางแผนก่อนว่าจะต้องการให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปอาจจะใช้รูปแบบประโยคแบบนี้ “subject + am / is / are + going to + verb” เพียงแค่นั้น เช่น “It looks like it is going to rain” หรือ “I think the team is going to win the championship” การใช้ “going to” ในกรณีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงความเชื่อหรือทฤษฎีที่หมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเป็นไปได้โดยไม่แน่ใจ

การใช้ “going to” ในการวางแผนล่วงหน้า

การใช้ “going to” สามารถนำมาใช้ในเรื่องการวางแผนได้อีกด้วย เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คุยสามารถสื่อความตั้งใจหรือเจตนาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคตได้อย่างชัดเจน “going to” ช่วยให้เราสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “I am going to buy a new car next month” หรือ “They are going to travel around the world after they graduate” ด้วยความแม่นยำของ “going to” นี้ ผู้คุยสามารถแจ้งเรื่องราวล่วงหน้าให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถวางแผนตอบรับได้อย่างสมบูรณ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “going to”:

1. “going to” และ “will” ใช้ควบคู่กันได้หรือไม่?
ใช่ ทั้ง “going to” และ “will” เป็นกริยาที่ใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งสองมีความแตกต่างอยู่ในแง่ของความมั่นใจ การใช้ “going to” มักจะแสดงถึงเรื่องราวที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและมั่นใจในความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ ในขณะที่ “will” มักจะใช้ในกรณีที่ไม่มีการวางแผนหรือเป็นการตัดสินใจอย่างสะทวนกับ “going to” ดังนั้นการใช้คู่กันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทและทางความหมายของเรื่องในปัจจุบัน

2. “going to” และ “be about to” มีความแตกต่างกันอย่างไร?
“going to” และ “be about to” มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างอยู่ที่จุดประสงค์ของเหตุการณ์ การใช้ “going to” มักจะเน้นถึงการวางแผนและมีความสัมพันธ์กับอนาคตอย่างคาดหวังและมั่นใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ “be about to” เน้นถึงจุดหรือขั้นตอนในอนาคตที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงอยู่ ดังนั้น เท้าทางการใช้คำศัพท์สามารถพูดคุยทวนกันได้เช่นกัน และบ้านที่ชัดแบบไหนที่สอดคล้องกับความเหมาะสมและแนวคิดของผู้พูด

3. การใช้ “going to” กับ “be going to” สอดคล้องกับประโยคประเภทใด?
“going to” และ “be going to” สามารถใช้กับทุกประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ เช่น ประโยคของกริยาแสดงกรรมเช่น “I am going to eat dinner” ประโยคของกริยาช่วยเช่น “He is going to play the guitar” หรือ ประโยคลดเวลาเช่น “They are going to arrive tomorrow” การใช้คู่ของ “going to” และ “be going to” นี้สามารถนำมาเล่าเรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างเป็นรายละเอียด

คำสั่งภาษาอังกฤษนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน การจัดรูปแบบประโยคที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ “going to” เป็นหลักการหนึ่งที่หากใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการการสื่อสารและวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฝึกหัดการใช้ Going To

แบบฝึกหัดการใช้ going to ในภาษาไทย

การใช้คำกริยาช่วย going to เป็นหนึ่งในวิธีการแสดงถึงการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมที่จะทำบางสิ่งในอนาคตในภาษาอังกฤษ การใช้ going to ช่วยให้ผู้พูดสามารถอธิบายเจตความประสงค์และการวางแผนได้เป็นอย่างเหมาะสมและมั่นใจ ในบทความนี้เราจะศึกษาและฝึกหัดการใช้ going to ในภาษาไทยอย่างละเอียด

1. การใช้ going to เพื่อแสดงการวางแผนในอนาคต:
การใช้ going to เราสามารถอธิบายถึงการวางแผนที่สมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยมักจะเจตนาจะทำบางสิ่งหรือจัดเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น:
– พรุ่งนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่ชายหาด (Tomorrow, we are going to visit the beach)
– เดือนหน้าฉันจะอบรมที่กรุงเทพฯ (Next month, I am going to attend a training in Bangkok)
– พรุ่งนี้คุณแม่จะทำอาหารหวาน (Tomorrow, my mother is going to make dessert)

2. กฎการใช้ going to:
2.1 คำกริยาช่วย going to เราใช้ร่วมกับกริยาหลักในอนาคต (future tense) เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการวางแผน
ตัวอย่างเช่น:
– พวกเขากำลังจะไปตะลุยภูเขา (They are going to climb the mountain)
– ฉันจะไปแฟชั่นลายเสื้อใหม่พรุ่งนี้ (I am going to buy a new shirt tomorrow)

2.2 เราสามารถใช้ going to แทนกริยา will เพื่อแสดงเจตความประสงค์ที่เป็นซอฟคำ และได้รับความนิยมมากกว่าในบางกรณี
ตัวอย่างเช่น:
– เขาอยากเป็นหมอตอนที่เป็นเด็ก (She is going to be a doctor when she grows up)
– ฉันไม่เข้าใจเขาจะออกไปทำไม (I don’t understand why he is going to leave)

3. การถามและตอบสนองในการใช้ going to:
3.1 ในกรณีที่ต้องการถามเกี่ยวกับวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมในอนาคตเราสามารถใช้คำถาม “Are you going to…?” หรือ “Is he/she going to…?” เช่น “Are you going to attend the meeting tomorrow?” (คุณจะเข้าร่วมประชุมใช่ไหม?)
3.2 ในการตอบสนองหรือรับผิดชอบเราสามารถใช้ “Yes, I am” หรือ “No, I’m not” เพื่อตอบแยกต่างหากกับคำถาม “Will you…?” เช่น “Are you going to drive me to the airport?” (คุณจะนำฉันไปสนามบินใช่ไหม?) “Yes, I am.” (ใช่ค่ะ) “Will you drive me to the airport?” (คุณจะพาฉันไปสนามบินหรือไม่?) “No, I won’t.” (ไม่ค่ะ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ going to:

คำถาม 1: going to และ will มีความแตกต่างกันอย่างไร?
คำตอบ: going to มักใช้ในกรณีที่เจตความประสงค์หรือการวางแผนมีข้อเด่นและมั่นใจกว่า ในขณะที่ will ใช้ในกรณีที่เราต้องการแสดงเจตความประสงค์แบบบางสิ่งที่ยังไม่ค่อยแน่นอนหรือมั่นใจ

คำถาม 2: going to สามารถใช้ในอดีตได้หรือไม่?
คำตอบ: ไม่ได้ การใช้ going to เป็นการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมในอนาคตเท่านั้น

คำถาม 3: จะอยู่แต่ต้องใช้คำกริยาช่วย going to ทุกครั้งหรือไหม?
คำตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้คำกริยาช่วยนี้ทุกครั้ง เราสามารถใช้กริยาหลักในอนาคต (future tense) โดยที่ไม่ต้องใช้ going to ได้ แต่การใช้ going to จะทำให้ประโยคมีความน่าเชื่อถือและความมั่นใจมากขึ้น

ในสรุป การใช้ going to เป็นวิธีการสื่อสารและหนึ่งในรูปแบบวางแผนที่น่าเชื่อถือในภาษาอังกฤษ การฝึกหัดใช้ going to จะทำให้เราสามารถอธิบายและเป็นตัวอย่างในการวางแผนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ going to หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ในส่วนความคิดเห็น

มี 45 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประโยค going to.

การใช้ Going To ...... การบ้านลูก คุณครูตรวจถูกต้องแล้วใช่มั๊ยคะ - Pantip
การใช้ Going To …… การบ้านลูก คุณครูตรวจถูกต้องแล้วใช่มั๊ยคะ – Pantip
Future Simple Tense : To Be Going To รูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม - Youtube
Future Simple Tense : To Be Going To รูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม – Youtube
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค - Nockacademy
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค – Nockacademy
การใช้ Be Going To และ Will | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
การใช้ Be Going To และ Will | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
English By Kruyell ] Will และ Be Going To มีหลักการใช้ต่างกันอย่างไร ทั้ง Will และ Be Going To มีความหมายว่า “จะทำสิ่งนั้น” ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ่นในอนาคตทั้งคู่ค่ะ
English By Kruyell ] Will และ Be Going To มีหลักการใช้ต่างกันอย่างไร ทั้ง Will และ Be Going To มีความหมายว่า “จะทำสิ่งนั้น” ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ่นในอนาคตทั้งคู่ค่ะ
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค - Nockacademy
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค – Nockacademy
การใช้ Will และ Going To - Much English
การใช้ Will และ Going To – Much English
เทคนิคการใช้ Future Time, Be Going Toและ Will-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เทคนิคการใช้ Future Time, Be Going Toและ Will-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
English So Easy : หลักการใช้ Be Going To… แบบง่ายๆ เข้าใจสุด
English So Easy : หลักการใช้ Be Going To… แบบง่ายๆ เข้าใจสุด
Willgoingtolearnenglishgramaronlinefreeajarntonamorn | เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
Willgoingtolearnenglishgramaronlinefreeajarntonamorn | เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
การใช้ Will และ Going To - Much English
การใช้ Will และ Going To – Much English
I Was Just Going To Say That. แปลว่า? | Wordy Guru
I Was Just Going To Say That. แปลว่า? | Wordy Guru
Will Be Going To - ทรัพยากรการสอน
Will Be Going To – ทรัพยากรการสอน
ใบงานเขียนประโยคคำถาม Present Continuous Tense Worksheet
ใบงานเขียนประโยคคำถาม Present Continuous Tense Worksheet
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค - Nockacademy
การใช้ Going To / Will ในการสร้างประโยค – Nockacademy
การใช้ Will กับ Going To ที่แปลว่า “ จะ ” ใช้ต่างกันอย่างไรในภาษาอังกฤษ - Youtube
การใช้ Will กับ Going To ที่แปลว่า “ จะ ” ใช้ต่างกันอย่างไรในภาษาอังกฤษ – Youtube
Keep Going แปลว่า ดำเนินชีวิตต่อไป, ทำต่อไป | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Keep Going แปลว่า ดำเนินชีวิตต่อไป, ทำต่อไป | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
English So Easy : หลักการใช้ Be Going To… แบบง่ายๆ เข้าใจสุด
English So Easy : หลักการใช้ Be Going To… แบบง่ายๆ เข้าใจสุด
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had - English Down-Under
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had – English Down-Under
Future Continuous Tense ใช้ยังไง สรุปวิธีใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค – Bestkru
Future Continuous Tense ใช้ยังไง สรุปวิธีใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค – Bestkru
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 4,500 ประโยค
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 4,500 ประโยค
Future Simple Tense คืออะไร มีหลักการใช้งาน และวิธีการสร้างประโยคอย่างไร
Future Simple Tense คืออะไร มีหลักการใช้งาน และวิธีการสร้างประโยคอย่างไร
Will Be Going To - ทรัพยากรการสอน
Will Be Going To – ทรัพยากรการสอน
ตัวอย่างประโยค Present Continuous Tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ตัวอย่างประโยค Present Continuous Tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
การใช้ Will และ Going To - Much English
การใช้ Will และ Going To – Much English
สรุป ! โครงสร้าง Future Continuous Tense - Tuenong
สรุป ! โครงสร้าง Future Continuous Tense – Tuenong
ตัวอย่างประโยค Present Continuous Tense 20 ประโยค | Meowdemy
ตัวอย่างประโยค Present Continuous Tense 20 ประโยค | Meowdemy
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 4,500 ประโยค
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 4,500 ประโยค
Complex Sentence ประโยคความซ้อน ประโยคความรวม หลักการใช้ และ ตัวอย่าง
Complex Sentence ประโยคความซ้อน ประโยคความรวม หลักการใช้ และ ตัวอย่าง
ใบงานประโยคคำถาม Future Simple Tense พร้อมเฉลย
ใบงานประโยคคำถาม Future Simple Tense พร้อมเฉลย
Page 8 - ภาษาอังกฤษ-ชั้นป4(Asking Permission)
Page 8 – ภาษาอังกฤษ-ชั้นป4(Asking Permission)
A Few, A Little, Few, Little มันต่างกันอย่างไร | Learning 4 Live
A Few, A Little, Few, Little มันต่างกันอย่างไร | Learning 4 Live
การใช้ Will และ Going To By 018 อริสรา กูลดี - Issuu
การใช้ Will และ Going To By 018 อริสรา กูลดี – Issuu
Present Continuous Tense – Funwitheng
Present Continuous Tense – Funwitheng
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - Mylearnville
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – Mylearnville
จะไปญี่ปุ่น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
จะไปญี่ปุ่น ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
I Will Be Going To The Hospital Next Week แปลว่า สัปดาห์หน้าฉันจะไปโรงพยาบาล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
I Will Be Going To The Hospital Next Week แปลว่า สัปดาห์หน้าฉันจะไปโรงพยาบาล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ: ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ? - Thocahouse.Vn
คำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ: ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ? – Thocahouse.Vn
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
I'M About To... แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร
I’M About To… แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร
Reported Speech | Peeratchai Petpadriew
Reported Speech | Peeratchai Petpadriew
สำนวนอังกฤษเจ๋งๆ] ในภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆในโลกหล้า ล้วนมีวิธีการเรียงประโยคคล้ายๆกัน แต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันคือ การนำประธานวางไว้หน้าประโยค แล้ว เป็นฝ่ายกระทำคนอื่นด้วย แบบนี้เรียกว่า Active Voice หรือในภาษาบาลีเรี
สำนวนอังกฤษเจ๋งๆ] ในภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆในโลกหล้า ล้วนมีวิธีการเรียงประโยคคล้ายๆกัน แต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันคือ การนำประธานวางไว้หน้าประโยค แล้ว เป็นฝ่ายกระทำคนอื่นด้วย แบบนี้เรียกว่า Active Voice หรือในภาษาบาลีเรี
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
Present Simple Pages 1-19 - Flip Pdf Download | Fliphtml5
Present Simple Pages 1-19 – Flip Pdf Download | Fliphtml5
Will And Going To การใช้ - ภาษาอังกฤษกับเคท - Youtube
Will And Going To การใช้ – ภาษาอังกฤษกับเคท – Youtube
ประโยคพูดกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย It'S Time… | แกลเลอรีที่โพสต์โดย English Clinic | Lemon8
ประโยคพูดกับลูกเป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย It’S Time… | แกลเลอรีที่โพสต์โดย English Clinic | Lemon8
ประโยคทักทายภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล: วิธีการพูด Hello และ Hi ในภาษาอังกฤษ
ประโยคทักทายภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล: วิธีการพูด Hello และ Hi ในภาษาอังกฤษ
คำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ: ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ? - Thocahouse.Vn
คำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ: ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ? – Thocahouse.Vn
Will Be Going To - ทรัพยากรการสอน
Will Be Going To – ทรัพยากรการสอน
สรุป ! เนื้อหา โครงสร้าง Future Perfect Tense - Tuenong
สรุป ! เนื้อหา โครงสร้าง Future Perfect Tense – Tuenong

ลิงค์บทความ: ประโยค going to.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประโยค going to.

ดูเพิ่มเติม: blog https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *