Skip to content
Trang chủ » ภาษาอังกฤษตัวเลข: เรียนรู้การใช้งานและประโยชน์

ภาษาอังกฤษตัวเลข: เรียนรู้การใช้งานและประโยชน์

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

ภาษาอังกฤษ ตัวเลข

ภาษาอังกฤษ ตัวเลข: อธิบายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในภาษาที่มีการใช้ตัวเลขอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ ตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงผลของปริมาณ จำนวน หรือระยะทาง ภาษาอังกฤษมีวิธีการอ่านและเขียนตัวเลขที่แตกต่างจากภาษาไทย ซึ่งสำหรับบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษตัวเลข ตั้งแต่การทำหน้าที่ของตัวเลข การใช้งานในประโยค และการอ่านและเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ

ลักษณนามศัพท์ที่ใช้เรียกตัวเลขในภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษ เราใช้คำพิเศษในการเรียกตัวเลขระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น:
– หนึ่ง (one)
– สอง (two)
– สาม (three)
– สี่ (four)
– ห้า (five)
– หก (six)
– เจ็ด (seven)
– แปด (eight)
– เก้า (nine)
– สิบ (ten)

สำหรับตัวเลขระยะยาวกว่าสิบ เราจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งปกติจะเป็นการเพิ่มตัวอักษร “teen” หรือ “ty” จากตัวเลขแรก ดังนี้:
– สิบหนึ่ง (eleven)
– สิบสอง (twelve)
– สิบสาม (thirteen)
– สิบสี่ (fourteen)
– สิบห้า (fifteen)
– สิบหก (sixteen)
– สิบเจ็ด (seventeen)
– สิบแปด (eighteen)
– สิบเก้า (nineteen)

สำหรับตัวเลขตั้งแต่ 20 เป็นต้นไป เราจะใช้คำว่า “ty” ตามหลังตัวเลขแรก ในอินเกล “ty” หมายถึง “สิบ” ดังนั้น เราจะได้:
– ยี่สิบ (twenty)
– สามสิบ (thirty)
– สี่สิบ (forty)
– ห้าสิบ (fifty)
– หกสิบ (sixty)
– เจ็ดสิบ (seventy)
– แปดสิบ (eighty)
– เก้าสิบ (ninety)

การอ่านและการเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ
เมื่อเราต้องการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ เราสามารถอ่านตัวเลขทีละตัว หรือเล็กน้อยให้เข้าใจ ดังนี้:
– 123: one hundred twenty-three
– 5089: five thousand and eighty-nine
– 10,000: ten thousand
– 59,876: fifty-nine thousand eight hundred and seventy-six

การเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ เราจะเริ่มต้นจากตัวเลขที่มีค่ามากก่อน เช่น 1,000,000 และใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) เพื่อแยกสิ่งที่จะอ่านไฟล์ของเลขขั้นต่ำสุด ดังนั้น เราจะได้:
– 1,000,000: one million
– 678,230: six hundred and seventy-eight thousand two hundred and thirty
– 17,432: seventeen thousand four hundred and thirty-two
– 9: nine

การทำหน้าที่ของตัวเลขและรูปแบบการใช้งานในภาษาอังกฤษ
ตัวเลขมีหลายรูปแบบและมีหลายประโยชน์ในภาษาอังกฤษ เราใช้ตัวเลขเพื่อ:
– แสดงจำนวนหรือปริมาณ เช่น 2 apples, 5 minutes
– ตั้งค่าเวลา เช่น 8:30 AM, 10:45 PM
– ระบุวันที่กับเดือน เช่น July 4th, 2022

การถามและตอบเกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษ
เมื่อเราต้องการถามเกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษ เราใช้คำถาม “How many?” เพื่อถามปริมาณหรือจำนวน และใช้คำถาม “What time?” เพื่อถามเวลา ดังนั้น เราจะได้:
– How many brothers do you have? (คุณมีพี่ชายกี่คน?)
– What time is the meeting? (เวลาที่ประชุมคือเวลาไหน?)

ตัวอย่างประโยคและประโยคย่อยเกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษ
1. I have two dogs. (ฉันมีสุนัขสองตัว)
2. She has ten books. (เธอมีหนังสือสิบเล่ม)
3. We need to buy five pencils. (เราต้องซื้อดินสอห้าดินสอ)
4. The party starts at six o’clock. (งานปาร์ตี้เริ่มเวลาหกโมง)
5. I will be there in fifteen minutes. (ฉันจะมาที่นั่นในอีกสิบห้านาที)

การใช้คำสั่งพิเศษในการเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ
ในบางกรณี เราใช้คำสั่งพิเศษเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการอ่านตัวเลขให้เหมาะสม เช่น เมื่อคุณต้องการอักษรแรกของตัวเลขให้เป็นพจน์ คุณสามารถใช้คำสั่ง “a” หรือ “an” ร่วมกับตัวเลข เช่น:
– an apple (เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง)
– a car (เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง)

การเทียบเคียงและการใช้ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
สำหรับการเทียบเคียงตัวเลขในภาษาอังกฤษ เราใช้ “more/less than” เพื่อแสดงความมากกว่าหรือน้อยกว่า เช่น:
– She has more than ten books. (เธอมีหนังสือมากกว่าสิบเล่ม)
– The temperature is less than zero. (อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์)

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000:
เลขภาษาอังกฤษที่อธิบายไว้แล้วสามารถใช้ในการกล่าวถึงตัวเลขตั้งแต่หนึ่ง (one) ถึงหนึ่งล้าน (one million) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเลขใดๆในช่วงนั้นได้

11 ภาษาอังกฤษ:
ภาษาอังกฤษนับถือว่าเป็นภาษาที่ถูกนำไปใช้ในระดับโลก เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบทความนี้ เราได้เสนอรายการภาษาอังกฤษของตัวเลขที่นับถือเป็นมาตรฐานโดยหลากหลายวิธี

100 ถึง 1000 ภาษาอังกฤษ:
ในอังกฤษทั่วไป เราใช้หลักสิบและหลักร้อยในการพูดถึงจำนวนใหญ่ ในที่นี้ เราได้รวบรวมสิบตัวอย่างที่สำคัญในสังคมภาษาอังกฤษ เช่น one hundred, two hundred, three hundred, one thousand

เลขภาษาอังกฤษ 0-100:
ช่วงตัวเลข 0-100 ในภาษาอังกฤษเป็นช่วงที่สำคัญ เราได้จัดทำรายการของตัวเลขทั้งหมดในช่วงนี้ อาทิ one, two, three, fifty, sixty, eighty, one hundred

เลขภาษาอังกฤษ 1-20:
จำนวนตัวเลขในช่วง 1-20 เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน ดังนี้: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

60 ภาษาอังกฤษ:
การศึกษาภาษาต่างประเทศควรเริ่มรู้จักว่าภาษาบางภาษาไม่ได้ใช

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn And Song

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษาอังกฤษ ตัวเลข เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000, 11 ภาษาอังกฤษ, 100 ถึง 1000 ภาษาอังกฤษ, เลขภาษาอังกฤษ0-100, เลขภาษาอังกฤษ 1-20, 60 ภาษาอังกฤษ, 40 ภาษาอังกฤษ, 20 ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาอังกฤษ ตัวเลข

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

หมวดหมู่: Top 88 ภาษาอังกฤษ ตัวเลข

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมและตำนานที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกเรา ในบทความนี้เราจะเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทยที่มีทั้งการอ่านและการเขียน เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่ง

เรามาเริ่มต้นด้วยเลขภาษาอังกฤษในช่วง 1-20 กันก่อนเลยครับ มาดูการอ่านและการเขียนของเลขภาษาอังกฤษเหล่านี้กัน

1 – One (วัน)
2 – Two (ทู)
3 – Three (ธรี)
4 – Four (ฟอร์)
5 – Five (ไฟว์)
6 – Six (สิกซ์)
7 – Seven (เซเว่น)
8 – Eight (เอท)
9 – Nine (ไนน์)
10 – Ten (เท็น)
11 – Eleven (อีเลฟ)
12 – Twelve (ทูล์ฟ)
13 – Thirteen (เธิร์ทีน)
14 – Fourteen (ฟอร์ทีน)
15 – Fifteen (ไฟฟ์ทีน)
16 – Sixteen (ซิกซ์ทีน)
17 – Seventeen (เซเว้นทีน)
18 – Eighteen (เอททีน)
19 – Nineteen (ไนน์ทีน)
20 – Twenty (ทเวนตี้)

เลขภาษาอังกฤษในช่วง 30-90 เราก็คล้ายๆ กันครับแต่เพียงแค่เพิ่มคำว่า “–ty” เข้าไปเท่านั้น ตามมาเชื่อมต่อกับเลขภาษาอังกฤษหลัง 10 (Ten) ที่อยู่ในช่วง 20-90

30 – Thirty (เทิร์ตี้)
40 – Forty (ฟอร์ตี้)
50 – Fifty (ฟิฟตี้)
60 – Sixty (ซิกซี้)
70 – Seventy (เซเวนตี้)
80 – Eighty (เอตี้)
90 – Ninety (ไนน์ตี้)

เมื่อเราได้เลขภาษาอังกฤษในช่วง 1-100 แล้ว เราก็สามารถนำมาเชื่อมกันเพื่อให้ได้เลขภาษาอังกฤษในช่วง 100-1000 ได้ โดยหลักการคือว่าเราจะใช้คำว่า “Hundred” เป็นคำศัพท์ของ 100 และใช้คำว่า “And” เพื่อเชื่อมระหว่างหลักหลักหน่วยกับหลักสิบ

เรามาดูตัวอย่างกันเถอะครับ

100 – One Hundred (วัน ฮันเดร็ด)
101 – One Hundred and One (วัน ฮันเดร็ด แอนด์ วัน)
125 – One Hundred and Twenty-Five (วัน ฮันเดร็ด แอนด์ ทเวนตี้ ไฟว์)
300 – Three Hundred (ทรี ฮันเดร็ด)
501 – Five Hundred and One (ไฟว์ ฮันเดร็ด แอนด์ วัน)
1000 – One Thousand (วัน ธัสสัน)
3912 – Three Thousand Nine Hundred and Twelve (ทรี ธัสสัน ไฟว์ ฮันเดร็ด แอนด์ ทเวลฟ์)

ในช่วง 1000 ถึง 1000000 เราก็ใช้ลักษณะคล้ายๆ กับการเชื่อมเลขภาษาอังกฤษในช่วง 100-1000 เช่นกัน โดยเพิ่มคำว่า “Thousand” เข้าไปเป็นคำศัพท์ของ 1000 และใช้คำว่า “And” เชื่อมต่อระหว่างหลักหลักพันกับหลักสิบหรือหลักหน่วย

ของ เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 เรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ

1000 – One Thousand (วัน ธัสสัน)
2000 – Two Thousand (ทู ธัสสัน)
3000 – Three Thousand (ทรี ธัสสัน)
5000 – Five Thousand (ไฟว์ ธัสสัน)
10000 – Ten Thousand (เท็น ธัสสัน)
25000 – Twenty-Five Thousand (ทเวนตี้-ไฟว์ ธัสสัน)
50000 – Fifty Thousand (ฟิฟตี้ ธัสสัน)
100000 – One Hundred Thousand (วัน ฮันเดร็ด แอนด์ ทาวเซ็นด์)
555555 – Five Hundred and Fifty-Five Thousand Five Hundred and Fifty-Five (ไฟว์ ฮันเดร็ด แอนด์ ฟิฟตี้-ฟิฟตี้ ไฟว์ ฮันเดร็ด แอนด์ ฟิฟตี้-ฟิฟตี้)

อย่างที่เราเห็นกันครับ เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทยเป็นระบบที่มีความซับซ้อน เนื่องจากว่ามีการใช้คำเชื่อมที่ต้องมีคอนเนคชั่นเพิ่มเติม และมีการพูดเชิงลึกซึ้งของภาษาอังกฤษเป็นพิเศษในแต่ละส่วนที่สร้างความรู้สึกและสร้างคำถามได้

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. เราสามารถใช้เลขภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้หรือไม่?
เลขภาษาอังกฤษใช้บ่อยในแบรนด์นามและร้านค้า เช่น สินค้าราคาเลขภาษาอังกฤษ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ และอื่นๆ อีกทั้งยังมีการใช้ในการบันทึกและบอกเล่าเลขอย่างเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้าน รหัสไปรษณีย์ หรือราคา

2. เราสามารถใช้เลขภาษาอังกฤษในการเขียนเอกสารอย่างเป็นทางการได้หรือไม่?
การใช้เลขภาษาอังกฤษในเอกสารอย่างเป็นทางการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับแบบสำหรับของเอกสารนั้นๆ และมีการใช้เลขภาษาอังกฤษแบบเครื่องหมายตามมาตรฐานในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารอัตราจ่ายเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรเครดิต

3. นอกจากเลขภาษาอังกฤษแล้ว เราจะเรียนรู้ถึงเลขภาษาอื่นๆ ได้หรือไม่?
ใช่ นอกจากเลขภาษาอังกฤษ มีหลายภาษาอื่นๆ ที่มีมาตรฐานสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น เลขภาษาจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และอื่นๆ การศึกษาเลขภาษาในภาษาอื่นๆ สามารถสร้างความคล้ายคลึงและความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ได้

4. เลขภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีคุณค่าใช่ไหม?
การศึกษาและเข้าใจเลขภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีคุณค่ามาก เพราะจะสร้างความคล้ายคลึงและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อีกทั้งยังเป็นเครื่องเขียนในการระบายความพอใจหรือความรู้สึก และเป็นช่องทางในการเรียนรู้และเล่าเรื่องต่างๆ ที่ใช้เลขภาษาอังกฤษอย่างไร้ขีดจำกัด

11 ภาษาอังกฤษ

11 ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโลกในปัจจุบัน เป็นภาษาที่มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในการสื่อสารระหว่างชาติแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม ไม่เพียงแค่ต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ แต่ส่วนใหญ่คนในประเทศไทยก็มีความสนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ด้วย ในบทความนี้เราจะพูดถึง 11 ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและผลิตคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเรากัน

1. ภาษาอังกฤษ-อังกฤษ (English-English)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีพื้นฐานและอยู่ร่วมกับชีวิตประจำวันของพวกเรา คุณสามารถศึกษาและเรียนรู้ในหลายๆ ด้านต่างๆได้ เช่น ความสามารถในการอ่านหนังสือทางวิทยาศาสตร์, วรรณกรรม, ข่าวสารต่างๆ และสิ่งอื่นๆ ที่คงค่าสำหรับการพัฒนาสังคมและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษหลายๆ ส่วน

2. ภาษาอังกฤษ-ไทย (English-Thai)
ภาษาอังกฤษ-ไทย เป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมาก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-ไทย จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและเข้าใจทั้งความหมายและวัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันและความเข้าใจของกันและกันทั้งสองภาษา

3. ภาษาอังกฤษ-จีน (English-Chinese)
ภาษาจีนเป็นภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ และแพร่หลายทั่วโลก การเรียนรู้ภาษาจีนประกอบกับภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเล่าเรื่องราวหรือแบ่งปันประสบการณ์ด้วยผู้คนจีนได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจีน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้และทำธุรกิจในประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่สำคัญของโลก

4. ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส (English-French)
การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษนั้นไม่เพียงสร้างความสามารถในการเรียนรู้หลายภาษา เช่น ภาษาสเปน ภาษาตุรกี และอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างความสนุกกับการศึกษาและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างกัน

5. ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน (English-German)
การเรียนรู้ภาษาเยอรมันเพื่อใช้งานร่วมกับภาษาอังกฤษย่อมเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเยอรมันเป็นภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมในการศึกษาและพัฒนาความรู้ นอกจากนี้ เยอรมันยังเป็นภาษาที่พนักงานบริษัทในภูมิภาคยุโรปต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในสถานที่ที่มีผู้คนจากหลายประเทศเข้าร่วม

6. ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น (English-Japanese)
ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างยากในการเรียนรู้ แต่เวลาที่ใช้จะไม่พล่านอย่างของภาษาอังกฤษ เมื่อคุณเรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องกับภาษาอังกฤษคุณสามารถมาคุยกับคนญี่ปุ่นและใช้ประโยชน์จากทักษะที่ได้เรียนรู้ในสายอาชีพที่ระบุกันได้ หรือแม้กระทั่งเที่ยวเมืองญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

7. ภาษาอังกฤษ-อาหรับ (English-Arabic)
ภาษาอาหรับเกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย การเรียนรู้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษพร้อมๆ กัน สามารถดึงดูดความสนใจและสื่อสารกับคนอาหรับได้อย่างถูกฟัง เพื่อให้สามารถอินทิเกรตกับความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขาได้และแสดงความไว้วางใจในชีวิตประจำวัน

8. ภาษาอังกฤษ-เกาหลี (English-Korean)
ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในตอนนี้ การสอนภาษาเกาหลี-อังกฤษมีให้เลือกหลากหลาย การเรียนรู้ภาษาเกาหลีในความรู้ที่มีอยู่และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารกับคนเกาหลีคุณมีโอกาสเข้าใจวัฒนธรรมและสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เมาส์ด้วยภาษา

9. ภาษาอังกฤษ-สเปน (English-Spanish)
ภาษาสเปนเป็นหนึ่งในภาษาที่แพร่หลายที่สุดในโลก การเรียนรู้ภาษาสเปนช่วยให้สามารถพูดคุย อ่านและเขียนภาษาสเปนได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีประโยชน์ไม่เพียงแค่ในการท่องเที่ยวในประเทศสเปนแต่ยังสร้างความสามารถในการทำธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย

10. ภาษาอังกฤษ-รัสเซีย (English-Russian)
การเรียนรู้ภาษารัสเซีย-อังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการทำธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความประทับใจและอารมณ์มันส์จากแวดวงรัสเซีย

11. ภาษาอังกฤษ-อิตาเลียน (English-Italian)
การเรียนรู้ภาษาอิตาเลียน-อังกฤษช่วยให้คุณสนุกได้อย่างไม่มีหยุดนิ่ง นอกจากภาษาอังกฤษแล้วคุณยังสามารถเรียนรู้เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความสนุกได้อย่างมากในการท่องเที่ยวและความเป็นอิตาเลียนเช่นในฟลอเรนซ์ กรีซ, สวิส, และโครเอเชีย

คำถามที่พบบ่อย

Q: ภาษามีความสำคัญเกินกว่าการสื่อสารระหว่างประชากรต่างชาติใช่ไหม?
A: ใช่แน่นอน! การที่เราเรียนรู้ภาษาสามารถเปิดให้เราสื่อสารและเข้าใจคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและศึกษาตัวอักษร ความคิดรูปแบบได้มีส่วนสำคัญเหมือนกัน

Q: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกอย่างไร?
A: อังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญในการค้าและการสื่อสารระหว่างประเทศ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณมีโอกาสต่อสนับสนุนและความสามารถในการทำงานในสถานภาพที่ถูกต้อง

Q: ภาษาที่ฉันควรเรียนรู้มีอะไรบ้างหากฉันต้องการท่องเที่ยวไปสถานที่นั้น?
A: ก่อนการเดินทางคุณอาจศึกษาว่าภาษาที่พูดหลายภความแตกต่างกันกับท

มี 7 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาอังกฤษ ตัวเลข.

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
Telling The Numbers (1-50)
Telling The Numbers (1-50)
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
การ์ดเรียนรู้ตัวเลข พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
การ์ดเรียนรู้ตัวเลข พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ | Shopee Thailand
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
โปสเตอร์เสริมทักษะ โปรเตอร์นับตัวเลข 1-100 มีตัวเลข และภาษาอังกฤษ ขนาดใหญ่ พร้อมส่ง(Ba092) | Shopee Thailand
โปสเตอร์เสริมทักษะ โปรเตอร์นับตัวเลข 1-100 มีตัวเลข และภาษาอังกฤษ ขนาดใหญ่ พร้อมส่ง(Ba092) | Shopee Thailand
Numbers 1-10 Online Exercise For Primary
Numbers 1-10 Online Exercise For Primary
เกม Powerpoint ศัพท์ตัวเลข 1-10 - Inskru
เกม Powerpoint ศัพท์ตัวเลข 1-10 – Inskru
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number - Youtube
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number – Youtube
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ใบงานตัวเลข 1-10 ฝึกเขียนเลขอารบิก เลขไทย และเป็นตัวหนังสือ
ใบงานตัวเลข 1-10 ฝึกเขียนเลขอารบิก เลขไทย และเป็นตัวหนังสือ
Ejercicio De ตัวเลขภาษาอังกฤษ
Ejercicio De ตัวเลขภาษาอังกฤษ
สอน การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-10 คำศัพท์ นับตัวเลข เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล - Youtube
สอน การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-10 คำศัพท์ นับตัวเลข เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล – Youtube
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
Powerpoint ฝึกนับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Powerpoint ฝึกนับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หมวดตัวเลข | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ตัวอักษร
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หมวดตัวเลข | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ตัวอักษร
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์ ตัวเลข 11-20 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำสะกด Numbers - Youtube
คำศัพท์ ตัวเลข 11-20 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำสะกด Numbers – Youtube
แบบฝึกหัด เรื่อง
แบบฝึกหัด เรื่อง “Numbers 11-100” (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2) | สื่อการสอนคณิตศาสตร์, แบบฝึกการเขียนสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 - 100 (Number) - Youtube
คำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1 – 100 (Number) – Youtube
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
Fichas Interactivas De Jeerayutwangjeen
Fichas Interactivas De Jeerayutwangjeen
วิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ L สอนนับเลขภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ L สอนนับเลขภาษาอังกฤษ – Youtube
คำศัพท์ตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
เลขภาษาอังกฤษ แนะนำวิธีการอ่าน การเขียน และแยกความแตกต่างกับตัวเลข - Pantip
เลขภาษาอังกฤษ แนะนำวิธีการอ่าน การเขียน และแยกความแตกต่างกับตัวเลข – Pantip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ Number 11-20 ตัวเลข 11-20 - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ Number 11-20 ตัวเลข 11-20 – Youtube
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
♪ ♪ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 Numbers ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ | Singing Version - Youtube
♪ ♪ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 Numbers ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ | Singing Version – Youtube
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
อิโมจิไลน์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข (วงกลม) - Line2Me.In.Th
อิโมจิไลน์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข (วงกลม) – Line2Me.In.Th
Tải Xuống Apk ตัวเลขภาษาอังกฤษ 9 Cho Android
Tải Xuống Apk ตัวเลขภาษาอังกฤษ 9 Cho Android
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
บล็อคไม้ภาษาอังกฤษ Abc รูปภาพคำศัพท์ ตัวเลข และเครื่องหมาย 105 ชิ้น - ของเล่นไม้ ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเสริมทักษะ ของเล่นสื่อการสอนสำหรับเด็ก- Baantoy บ้านทอยส์ : Inspired By Lnwshop.Com
บล็อคไม้ภาษาอังกฤษ Abc รูปภาพคำศัพท์ ตัวเลข และเครื่องหมาย 105 ชิ้น – ของเล่นไม้ ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นเสริมทักษะ ของเล่นสื่อการสอนสำหรับเด็ก- Baantoy บ้านทอยส์ : Inspired By Lnwshop.Com
การพูดตัวเลขในภาษาอังกฤษ (ยกกำลัง, ทศนิยม , ร้อยละ…) | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
การพูดตัวเลขในภาษาอังกฤษ (ยกกำลัง, ทศนิยม , ร้อยละ…) | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
อิโมจิไลน์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 16 - Line2Me.In.Th
อิโมจิไลน์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 16 – Line2Me.In.Th
สัปดาห์ที่ 23 - การนับจำนวนและตัวเลข Worksheet
สัปดาห์ที่ 23 – การนับจำนวนและตัวเลข Worksheet
ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 10-100 ตัวเลข - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 10-100 ตัวเลข – ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
ก้าวเล็กเล็ก » ก้าวเล็กเล็ก » เพลงตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 กับพี่มอนมอนและเจ้าลิงจ๋อ
ก้าวเล็กเล็ก » ก้าวเล็กเล็ก » เพลงตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-20 กับพี่มอนมอนและเจ้าลิงจ๋อ
คำศัพท์ ตัวเลข 1-1,000,000 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำสะกด Numbers - Youtube
คำศัพท์ ตัวเลข 1-1,000,000 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำสะกด Numbers – Youtube
ตัวเลข ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ตัวอักษร เลขที่บ้าน สแตนเลส สีเงินเงา เกรด 304 ( สั่งคละได้ ราคา ชิ้นละ 30 บาท) ขนาดสูง 5.4 ซม. ค่ะ | Lazada.Co.Th
ตัวเลข ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ตัวอักษร เลขที่บ้าน สแตนเลส สีเงินเงา เกรด 304 ( สั่งคละได้ ราคา ชิ้นละ 30 บาท) ขนาดสูง 5.4 ซม. ค่ะ | Lazada.Co.Th
อ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว! | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
อ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว! | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers - ตัวเลข 1-10 - ภาษาอังกฤษออนไลน์
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers – ตัวเลข 1-10 – ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 17 – Line อิโมจิ | Line Store
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 17 – Line อิโมจิ | Line Store

ลิงค์บทความ: ภาษาอังกฤษ ตัวเลข.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษาอังกฤษ ตัวเลข.

ดูเพิ่มเติม: https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *