Skip to content
Trang chủ » นับภาษาอังกฤษ: การเริ่มต้นให้คำนำหน้าในการเรียนรู้

นับภาษาอังกฤษ: การเริ่มต้นให้คำนำหน้าในการเรียนรู้

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

นับ ภาษา อังกฤษ

นับ ภาษา อังกฤษ: การนับเลขและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การนับเลขเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนของสิ่งของ หรือการนับระยะห่าง ในภาษาอังกฤษ เรามีระบบการนับที่มีความซับซ้อนต่างกันออกไป ตั้งแต่นับเลข 0-9 เป็นต้นไป ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายการนับเลขและศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

การนับเลขโดยใช้เลข 0-9:
ในภาษาอังกฤษ เรานับเลขโดยใช้เลข 0-9 ตามลำดับเหมือนกับสันดาห์ภาษาไทย เลข 0 อ่านว่า “โซรู” (zero) แต่มีหลายลำดับในการออกเสียงได้ เลข 1 อ่านว่า “วัน” (one) เลข 2 อ่านว่า “ทู” (two) และเลขต่อๆไปเช่น 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 อ่านว่า “ทรี, โฟร์, ไฟฟ์, ซิกซ์, เซเวน, เอท, นายน” (three, four, five, six, seven, eight, nine) ตามลำดับ

การนับเลขโดยใช้หลักหน่วยและหลักสิบ:
ในภาษาอังกฤษ เราใช้ระบบเลขฐานสิบในการนับ เช่นเลข 10 อ่านว่า “เทน” (ten) และเลขต่อๆไปจะใช้หลักสิบร่วมกับเลข 0-9 เพื่อเขียนเลขใหญ่ขึ้น เช่น เลข 11 อ่านว่า “เอลีเว่น” (eleven) เลข 12 อ่านว่า “ทเวล์ฟ” (twelve) และเลขต่อๆไปจะใช้คำว่า “เทน” ร่วมกับเลข 0-9 ตามลำดับ เช่น 13, 14, 15, 16, 17, 18 และ 19 อ่านว่า “เทิร์ทีน, เฟิร์ทีน, ไฟฟิร์ทีน, ซิคเทิร์ทีน, เซเวนทีน, เอทีน, นายนทีน” (thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen)

การนับเลขที่มีหลักคู่:
ในภาษาอังกฤษ เมื่อเราต้องการนับเลขที่มีหลักคู่ เราใช้เลข 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 ในการระบุหลักคู่ เช่น เลข 20 อ่านว่า “ทเวน์ตี” (twenty) เลข 30 อ่านว่า “เฟิร์ตี” (thirty) เลข 40 อ่านว่า “ฟอร์ตี” (forty) และเลขต่อไปจะใช้คำว่า “เทน” ร่วมกับเลข 0-9 เพื่อเขียนเลขใหญ่ขึ้น เช่น เลข 21 อ่านว่า “เทนทีวัน” (twenty-one) เลข 35 อ่านว่า “เฟิร์ตีฟายฟ์” (thirty-five) และเลข 99 อ่านว่า “ไฟฟ์ตีนายน” (ninety-nine)

การอ่านและเขียนเลขใหญ่:
เมื่อเราต้องการเขียนเลขใหญ่ที่มีหลายหลัก เราใช้ระบบการเขียนจากซ้ายไปขวาโดยใช้คำว่า “แอน” (and) เพื่อแบ่งออกเป็นหลักต่างๆ เช่น เลข 123 อ่านว่า “วันเฮ็ดเวนตีทรี” (one hundred twenty-three) เลข 1,000 อ่านว่า “เซนต์ดรี่” (one thousand) และเลข 10,000 อ่านว่า “เท็นเซนต์” (ten thousand) เรายังสามารถใช้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่น “เอ็ด” (one) เพื่อระบุจำนวนของหลักต่างๆ เช่น เลข 14,567 อ่านว่า “ฟอร์ตีนายนเซ็กซ์ทินดริฟทายฟ์” (fourteen thousand five hundred sixty-seven)

การอ่านและเขียนเลขทศนิยม:
ทศนิยมในภาษาอังกฤษถูกแบ่งออกเป็นส่วนจำนวนเต็ม (whole number) และส่วนทศนิยม (decimal) เมื่อเราต้องการอ่านทศนิยม เราใช้คำว่า “พอยท์” (point) เพื่อแยกส่วนจำนวนเต็มกับส่วนทศนิยม เช่น 0.5 อ่านว่า “เซริฟวะบฟายพอยท์ไฟว์” (zero point five) และ 3.14159 อ่านว่า “ทรีพอยท์หนึงพอยท์พอไนน์ไฟว์นายน” (three point one four one five nine)

การนับเลขโดยใช้การเพิ่มขึ้นหรือลดลง:
เมื่อเราต้องการแสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เราใช้คำว่า “มอร์” (more) เพื่อแสดงจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่น เลข 1,000,000 อ่านว่า “วันมอร์มลี่”
(one million) เลข 500 อ่านว่า “ไฟว์ฮันดรด” (five hundred) และเลขต่อไปจะใช้คำว่า “เลส” (less) เพื่อแสดงจำนวนที่ลดลง เช่น เลข 999 อ่านว่า “ไฟฟ์ตีนายนมอร์เลส” (nine hundred ninety-nine)

วิธีการนับเลขในภาษาอังกฤษของประเทศอื่นๆ:
ภาษาอังกฤษใช้กำหนดระบบการนับเลขในหลายประเทศ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใช้เลข 1-100 อ่านว่า “วันทูซีเวิลนายน” (one to one hundred) เลขภาษาอังกฤษ 1-1,000,000 อ่านว่า “วันทูวันมิลเลี่ยน” (one to one million) เลขภาษาอังกฤษ 1-1,000 อ่านว่า “วันทูวัน-ทูเซนต์” (one to one thousand) และเลขภาษาอังกฤษ 100-1,000 อ่านว่า “ฮันดรดทูเอตทู” (hundred to thousand)

สำหรับภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศ ก็อาจมีการอ่านและการเขียนที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เลขภาษาอังกฤษ 1-100,000 อ่านว่า “วัน – ฮันดรด – เซ็นต์ – ทู – ทู – แฟ้ว” (one to one hundred thousand) เลขภาษาอังกฤษ 4 อ่านว่า “ฟอร์” (four) เลขภาษาอังกฤษ 8 อ่านว่า “เอท” (eight) และภาษาอังกฤษสำหรับนับ 1-19 อ่านว่า “วัน” ถึง “ไฟฟ์ตีนายน” (one to nineteen)

FAQs (คำถามที่ถามบ่อย):

Q: มีวิธีการนับเลขในภาษาอังกฤษที่อื่นๆหรือไม่?
A: ใช่ แต่ละประเทศมีวิธีการนับเลขที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรศึกษาและทบทวนระบบการนับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภาษา

Q: คำว่า “แอน” (and) เป็นคำสำคัญในการเขียนเลขใหญ่หรือไม่?
A: ใช่ เราใช้คำว่า “แอน” เพื่อแบ่งออกเป็นหลักต่างๆ เช่น 1,000,000 อ่านว่า “เซนต์ดรี่แอนมลี่” (one million)

Q: ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับเลขในภาษาอังกฤษได้ที่ไหน?
A: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับเลขในภาษาอังกฤษได้จากหนังสือ, คอร์สออนไลน์, หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นับเลขในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษในการนับเลขจะช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ดีกว่า

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn And Song

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: นับ ภาษา อังกฤษ 1-100 ภาษาอังกฤษ, เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000, นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000, 100 ถึง 1000 ภาษาอังกฤษ, นับเลขภาษาอังกฤษ 10000, 4ภาษาอังกฤษ, 8ภาษาอังกฤษ, 19 ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นับ ภาษา อังกฤษ

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

หมวดหมู่: Top 84 นับ ภาษา อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

1-100 ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 1-100: เรียนรู้มากกว่าเรียนจำ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้ทั่วโลกอย่างแพร่หลาย และเค้าโครงการศึกษาภาษาอังกฤษก็จะมีการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในวิชานี้ จะมีการเรียนรู้เลขจำนวนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1- 100 ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเมื่อเราเริ่มต้นเรียนภาษาต่างประเทศ

ในภาษาอังกฤษ เรียนรู้เลข 1-100 จะเป็นพื้นฐานที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากความสามารถในการนับอย่างถูกต้องในการซื้อขาย การนัดหมาย หรือการให้ข้อมูลต่างๆ เลข 1-100 ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเมื่อเราต้องการเรียนรู้เลขอื่นๆ เช่น เลขชั้นบัตรประชาชน หรือเลขบัญชีธนาคาร

การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษหลังจากเรียนรู้เลขภาษาไทยมันไม่ค่อยเจอความยากเย็นอะไรเท่าไหร่ เพราะเลขภาษาอังกฤษจำกัดแค่ 100 ตัว และเป็นภาษาเลขที่เรียกลูกไม้ (Arabic numerals) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับภาษาไทย ดังนั้นคุณคงไม่ต้องกังวลหรือกังวลเลย เพราะเป็นสิ่งที่แอบสนุกและง่ายๆ ในการเรียนรู้

ตัวอย่างเลขภาษาอังกฤษ 1-100

ก่อนที่จะเริ่มสร้างความคุ้นเคยกับเลข 1-100 ในภาษาอังกฤษ ต้องมีความคุ้นเคยกับบอกกลุ่มสิ่งของที่เราจะใช้ในการนับ เช่น ones (จำนวนหนึ่ง) tens (สิบ) และ hundreds (ร้อย) โดยเมื่อเราต้องการพูดถึงจำนวนหนึ่งตัว จะใช้ ones หรือ one เรามาดูตัวอย่างของเลข 1-20 กันก่อน

1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten
11 – eleven
12 – twelve
13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen
20 – twenty

ในเลข 21-99 เราจะใช้รูปแบบการออกเสียงที่คล้ายคลึงกัน โดยเลขหน่วยจะมาก่อนเสมอ เช่น twenty-one (21), twenty-two (22), twenty-three (23) เป็นต้น เมื่อถึงจำนวนสิบ เราจะอ่านเลขหน้าสิบเป็นคำหน้าสิบ และนับคำหลังสิบตามปกติ เมื่อถึงหลังสิบนับตัวเลขตามปกติ

21 – twenty-one
22 – twenty-two
23 – twenty-three
30 – thirty
40 – forty
50 – fifty
60 – sixty
70 – seventy
80 – eighty
90 – ninety

ในช่วงเลข 31-99 เราจะใช้ “and” เพื่อเชื่อมระหว่างเลขหน้าสิบและเลย์จัด ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

31 – thirty-one,
32 – thirty-two
33 – thirty-three

นอกจากนี้ เมื่อถึงจำนวนหนึ่งร้อย (hundreds) เราจะใช้ “one hundred” เพื่ออวดให้เห็นค่าของเลขในระดับนี้ โดยเมื่อเรามาถึงสิบหลังจัด เราจะใช้รูปแบบการอ่านตามปกติ เลขแรกจะปรากฏก่อนและเลขหลังจัดตามหลัง เช่น

100 – one hundred
101 – one hundred and one
102 – one hundred and two

111 – one hundred and eleven
112 – one hundred and twelve

120 – one hundred and twenty
130 – one hundred and thirty

200 – two hundred
300 – three hundred
400 – four hundred

1000 – one thousand

ภาษาอังกฤษ 1-100 คือการเรียนรู้ที่สนุกและง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เมื่อเรารู้จักเลขพื้นฐานเหล่านี้ การเรียนรู้หรือเข้าใจเลขในระดับที่ซับซ้อนขึ้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ฉันควรเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไร?
เรียนรู้เลขภาษาอังกฤษเป็นเรื่องมีความสำคัญเมื่อต้องการเรียนภาษาอังกฤษ นี่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีหากคุณต้องการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวัน เริ่มเรียนรู้ที่สิบเพื่อให้คุณสามารถใช้เลขภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้แล้วเสมอ

2. มีวิธีใดบ้างในการฝึกทักษะการเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ?
มีหลายวิธีในการฝึกทักษะการเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ เช่น การฟังสื่อที่เกี่ยวข้องกับเลขภาษาอังกฤษ เช่น เพลงเด็ก เหตุการณ์รอบตัว เรียนรู้ด้วยการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเลข เรียนรู้ผ่านการอ่านคำสิบย่อยในใจหรือซ้ำจากหนังสือ

3. ภาษาอังกฤษ 1-100 เหมือนภาษาเลขไทยหรือไม่?
ใช่ ในภาษาอังกฤษมีพื้นฐานการนับที่คล้ายคลึงกัน โดยมีความคล้ายคลึงเช่นกันในการอ่านเลขในภาษาไทย นับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เรียนรู้เลขภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและสนุก

4. ภาษาอังกฤษ 1-100 เป็นภาษาเลขที่ถูกใช้ทั่วโลกหรือไม่?
ใช่ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 ถือเป็นภาษาเลขที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และใช้เพื่อการสื่อสารในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การสนทนาหรือการให้ข้อมูล

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทย

การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษที่สำคัญในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วยทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน เรามักพบกับเลขอังกฤษในการซื้อขาย การจองตั๋วรถเมล์ การส่งอีเมลผ่านอินเตอร์เน็ต การเล่นสื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ การที่เรารู้จักเลขภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารในวันนี้

ในภาษาอังกฤษ มีเลขตั้งแต่ 1-1000000 แต่ละเลขจะถูกเรียงลำดับในลำดับหนึ่งจากหนึ่งไปหาหนึ่งล้าน ในบทความนี้ เราจะสอนคุณวิธีเรียนรู้และอ่านเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทย รวมถึงการอ่านและการเขียนด้วยภาษาไทย

1 – One – หนึ่ง
2 – Two – สอง
3 – Three – สาม
4 – Four – สี่
5 – Five – ห้า
6 – Six – หก
7 – Seven – เจ็ด
8 – Eight – แปด
9 – Nine – เก้า
10 – Ten – สิบ
11 – Eleven – สิบเอ็ด
12 – Twelve – สิบสอง
13 – Thirteen – สิบสาม
14 – Fourteen – สิบสี่
15 – Fifteen – สิบห้า
16 – Sixteen – สิบหก
17 – Seventeen – สิบเจ็ด
18 – Eighteen – สิบแปด
19 – Nineteen – สิบเก้า
20 – Twenty – ยี่สิบ
21 – Twenty-one – ยี่สิบเอ็ด
30 – Thirty – สามสิบ
40 – Forty – สี่สิบ
50 – Fifty – ห้าสิบ
60 – Sixty – หกสิบ
70 – Seventy – เจ็ดสิบ
80 – Eighty – แปดสิบ
90 – Ninety – เก้าสิบ
100 – One hundred – หนึ่งร้อย
200 – Two hundred – สองร้อย
300 – Three hundred – สามร้อย
400 – Four hundred – สี่ร้อย
500 – Five hundred – ห้าร้อย
600 – Six hundred – หกร้อย
700 – Seven hundred – เจ็ดร้อย
800 – Eight hundred – แปดร้อย
900 – Nine hundred – เก้าร้อย
1000 – One thousand – หนึ่งพัน
2000 – Two thousand – สองพัน
10000 – Ten thousand – หนึ่งหมื่น
100000 – One hundred thousand – เจ็ดหมื่น
1000000 – One million – หนึ่งล้าน

นอกจากเลขฐาน 10 ที่อธิบายในตารางข้างต้นแล้วยังมีเลขฐาน 2, 8, 16 ซึ่งเป็นเลขฐานอื่นๆ ที่คุณอาจพบในการศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามสำหรับความเห็นทั่วไป เลขฐาน 10 ถือเป็นหลักสำคัญในการใช้งานในชีวิตประจำวัน

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจำเลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1-1000000 ในภาษาไทยยากหรือไม่?
การจดจำเลขอังกฤษในไทยอาจเป็นเรื่องที่ใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการฝึกฝน หากคุณใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถทำได้

2. ทำไมควรรู้เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1-1000000?
การรู้จักและเข้าใจเลขภาษาอังกฤษจำเป็นสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณรู้จักเลขในภาษาจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ในการจัดการด้านการเงิน การเดินทาง และสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีวิธีที่ถูกต้องในการอ่านเลขภาษาอังกฤษหรือไม่?
ในภาษาอังกฤษ เรามักอ่านเลขสองหลักบนอย่างเช่น 21 เป็น” twenty-one” แต่ในภาษาไทย เรารับประกันว่าในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันคุณจะได้อ่านและเขียนเลขอังกฤษในภาษาไทยได้ตามหลักทั่วไปที่อภิปรายไว้ในบทความนี้

4. อย่างไรก็ตามเราสามารถเขียนเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทยได้อย่างไร?
การเขียนเลขตั้งแต่ 1-1000000 ในภาษาไทยสามารถทำได้ตามตารางที่แสดงไว้ในบทความนี้ ต้องการความรอบคอบในการเรียนรู้และจดจำเลขอังกฤษโดยใช้ภาษาไทย ควรทำการฝึกฝนตลอดเวลา

5. เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน?
การที่เราสามารถอ่านและเขียนเลขอังกฤษในภาษาไทยได้ จะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากขึ้น

การรู้และเข้าใจเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้วยการฝึกฝนและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถอ่านและเขียนเลขอังกฤษในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การจดจำแบบฝังใจ เช่น รูปธรรมชาติ หรือการฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นทางเลือกที่ดีในการปรับปรุงทักษะในการศึกษาเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทย

นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000

นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 in Thai

Counting numbers is an essential skill in any language. In Thai, the local language of Thailand, numbers are represented with a unique set of characters. Today, we will explore how to count from 1 to 1000 in Thai and shed light on some frequently asked questions related to this topic.

Counting from 1 to 10 is a great starting point. Here are the Thai words for the first ten numbers: หนึ่ง (nèung) for one, สอง (sǎawng) for two, สาม (sǎam) for three, สี่ (sìi) for four, ห้า (hâa) for five, หก (hòk) for six, เจ็ด (jèt) for seven, แปด (bpàet) for eight, เก้า (gâao) for nine, and สิบ (sìp) for ten.

Once you have grasped the first ten numbers, counting from 11 to 20 is quite straightforward. For example, the number 11 is สิบเอ็ด (sìp èt), where สิบ (sìp) means ten, and เอ็ด (èt) represents one. Similarly, สิบสอง (sìp sǎawng) denotes 12, สิบสาม (sìp sǎam) – 13, and so on. However, it is important to note that the numbers 11 to 19 are not completely regular and have their own unique forms.

Moving on, counting from 20 to 100 follows a consistent pattern. For example, the number 20 is ยี่สิบ (yèe sìp) in Thai, where ยี่ (yèe) corresponds to two. Subsequently, to count from 21 to 29, simply add the respective number after ยี่สิบ (yèe sìp). For instance, ยี่สิบเอ็ด (yèe sìp èt) means 21, ยี่สิบสอง (yèe sìp sǎawng) denotes 22, and so forth.

Once you reach 30, the pattern shifts slightly. You can construct numbers between 31 and 99 by combining the words for the tens digit, the particle สิบ (sìp), and the word for the units digit. For instance, สามสิบสี่ (sǎam sìp sìi) represents 34, ห้าสิบเจ็ด (hâa sìp jèt) denotes 57, and so on.

Counting from 100 to 1000 introduces a few unique words. The term for one hundred is หนึ่งร้อย (nèung rói), where ร้อย (rói) means a hundred. The remaining hundreds, up to 900, follow a similar pattern. For example, สองร้อย (sǎawng rói) represents 200, สามร้อย (sǎam rói) denotes 300, and so forth.

To form numbers between 101 and 999, combine the words for the hundreds digit, the particle ร้อย (rói), the tens digit, the particle สิบ (sìp), and the units digit. For instance, สองร้อยสี่สิบห้า (sǎawng rói sìi sìp hâa) corresponds to 245, ห้าร้อยเก้าสิบห้า (hâa rói gâao sìp hâa) represents 595, and so on.

Finally, when it comes to counting thousands in Thai, the term is หนึ่งพัน (nèung phan). To form numbers between 1001 and 9999, combine the words for the thousands digit, พัน (phan), and the corresponding three-digit number. For example, หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ด (nèung phan hâa rói èt) represents 1501, สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า (sǎawng phan sìi rói jèt sìp hâa) corresponds to 2475, and so forth.

FAQs:

Q: Are there any irregularities or exceptions when counting numbers in Thai?
A: Yes, there are a few irregularities when it comes to counting numbers in Thai. The numbers 11 to 19 have unique forms, as mentioned earlier. Additionally, the numbers 21, 31, 41, etc., have a different word for two, the word ยี่ (yèe), compared to the regular สอง (sǎawng).

Q: Can I use Arabic numerals (0-9) when writing numbers in Thai?
A: Yes, Arabic numerals are commonly used in Thailand when writing numbers in a Western context, such as in phone numbers, addresses, or prices.

Q: What are some useful phrases related to numbers in Thai?

– How much does this cost? = นี่ราคาเท่าไหร่ (nîi raa-khaa thâo-rài)?
– What is your phone number? = เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร (bəər thor-sàp k̄hxngkhuṇ kheụ̀x-krāi)?
– I would like one ticket, please. = ขอตั๋วหนึ่งค่ะ (k̄hx dtǎw nèung khâ).

Q: Are there any cultural considerations to keep in mind when using numbers in Thai?
A: In Thai culture, the number 9 is considered lucky because it sounds similar to the Thai word for progress. Conversely, the number 4 is considered unlucky because it sounds similar to the word for death.

พบ 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นับ ภาษา อังกฤษ.

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): การนับวันที่และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ Cardinal And Ordinal Numbers
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): การนับวันที่และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ Cardinal And Ordinal Numbers
Telling The Numbers (1-50)
Telling The Numbers (1-50)
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number - Youtube
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number – Youtube
Tải Xuống Apk นับเลข เด็ก 1-10 (อังกฤษ-ไทย) Cho Android
Tải Xuống Apk นับเลข เด็ก 1-10 (อังกฤษ-ไทย) Cho Android
โปสเตอร์ 3 ภาษา ไทย - จีน - อังกฤษ : ฝึกนับเลข 1-20 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ 3 ภาษา ไทย – จีน – อังกฤษ : ฝึกนับเลข 1-20 | Lazada.Co.Th
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
สั่งซื้อ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
สอนนับเลข 1-20 ไทย-อังกฤษ อ่านออกเสียง วิดีโอสำหรับเด็ก - Youtube
สอนนับเลข 1-20 ไทย-อังกฤษ อ่านออกเสียง วิดีโอสำหรับเด็ก – Youtube
Quire แปลว่า หน่วยนับกระดาษ 1 ยก, ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Quire แปลว่า หน่วยนับกระดาษ 1 ยก, ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Countable And Uncountable Food อาหารที่นับได ้และนับไม่ได้ #Mrsthinglish #Eng… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Countable And Uncountable Food อาหารที่นับได ้และนับไม่ได้ #Mrsthinglish #Eng… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Powerpoint ฝึกนับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Powerpoint ฝึกนับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Descarga De Apk De นับเลข 1 - 100 (ภาษาอังกฤษ) Para Android
Descarga De Apk De นับเลข 1 – 100 (ภาษาอังกฤษ) Para Android
สัปดาห์ที่ 23 - การนับจำนวนและตัวเลข Worksheet
สัปดาห์ที่ 23 – การนับจำนวนและตัวเลข Worksheet
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
นับเลขภาษาอังกฤษ ลำดับเลข ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ
นับเลขภาษาอังกฤษ ลำดับเลข ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? - Akibatan
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? – Akibatan
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ การนับ อ่านตัวเลข มีวิธีการอ่านอย่างไร
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ การนับ อ่านตัวเลข มีวิธีการอ่านอย่างไร
ใบงานตัวเลข 1-10 ฝึกเขียนเลขอารบิก เลขไทย และเป็นตัวหนังสือ
ใบงานตัวเลข 1-10 ฝึกเขียนเลขอารบิก เลขไทย และเป็นตัวหนังสือ
นับเลข 1-50 ภาษาอังกฤษ | Number 1-50 | Learn And Song - Youtube
นับเลข 1-50 ภาษาอังกฤษ | Number 1-50 | Learn And Song – Youtube
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
โปสเตอร์นับเลข โปสเตอร์หัดนับเลข 1-100 2ภาษา ไทย อังกฤษ โปสเตอร์ หัดนับเลข โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้ Eq-028 [พร้อมส่ง] | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์นับเลข โปสเตอร์หัดนับเลข 1-100 2ภาษา ไทย อังกฤษ โปสเตอร์ หัดนับเลข โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้ Eq-028 [พร้อมส่ง] | Lazada.Co.Th
Count Votes แปลว่า นับคะแนน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Count Votes แปลว่า นับคะแนน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คู่มือเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับนับหนึ่งใหม่
คู่มือเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับนับหนึ่งใหม่
สอนนับเลขภาษาอังกฤษ-ไทยมีเสียง」 - Androidアプリ | Applion
สอนนับเลขภาษาอังกฤษ-ไทยมีเสียง」 – Androidアプリ | Applion
นับ, ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
นับ, ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
นับเลขภาษาอังกฤษ 1-20 - แบบทดสอบ
นับเลขภาษาอังกฤษ 1-20 – แบบทดสอบ
ของเล่นไม้ สะกดคำภาษาอังกฤษและตัวเลข พร้อมแท่งไม้นับเลข 2In1 Spelling And Mathematics Game Set - Phinkidtoys พินคิดทอยส์ ขาย ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก แป้งโดว์ รถหัดเดิน ของเล่นไม้ คุณภาพดี ราคาถูก
ของเล่นไม้ สะกดคำภาษาอังกฤษและตัวเลข พร้อมแท่งไม้นับเลข 2In1 Spelling And Mathematics Game Set – Phinkidtoys พินคิดทอยส์ ขาย ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก แป้งโดว์ รถหัดเดิน ของเล่นไม้ คุณภาพดี ราคาถูก
คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ คืออะไร และใช้ได้ยังไงบ้าง มาดู!
คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ คืออะไร และใช้ได้ยังไงบ้าง มาดู!
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ของเล่น มือถือเด็ก สอนคำศัพท์/นับเลข/เพลงภาษาอังกฤษ/มีเสียงสัตว์/ยานพาหนะ - Sawa-Shop - Thaipick
โทรศัพท์ของเล่น มือถือเด็ก สอนคำศัพท์/นับเลข/เพลงภาษาอังกฤษ/มีเสียงสัตว์/ยานพาหนะ – Sawa-Shop – Thaipick
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number - Youtube
นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 To 10 Number – Youtube
นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ - แอปพลิเคชันใน Google Play
นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ – แอปพลิเคชันใน Google Play
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
ภาษาซีนับจำนวนสระภาษาอังกฤษอย่างไร - Pantip
ภาษาซีนับจำนวนสระภาษาอังกฤษอย่างไร – Pantip
Free! - ใบงานนับเลข 1-5 - ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษวันมาฆบูชา
Free! – ใบงานนับเลข 1-5 – ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษวันมาฆบูชา
30 คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้
30 คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้
Ejercicio De การนับเลขภาษาอังกฤษ
Ejercicio De การนับเลขภาษาอังกฤษ
นับตัวอักษรและคำภาษาอังกฤษ
นับตัวอักษรและคำภาษาอังกฤษ
คำภาษาอังกฤษนับพันที่โมเสกดั้งเดิม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
คำภาษาอังกฤษนับพันที่โมเสกดั้งเดิม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
โปสเตอร์ 3 ภาษา ไทย - จีน - อังกฤษ : ฝึกนับเลข 1-20 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ 3 ภาษา ไทย – จีน – อังกฤษ : ฝึกนับเลข 1-20 | Lazada.Co.Th
ไมโครมินิโปสเตอร์ ตัวเลขอารบิกและการนับ
ไมโครมินิโปสเตอร์ ตัวเลขอารบิกและการนับ
151-200🎇(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000
151-200🎇(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000
ใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษแต่ข้อมูลยังเป็นภาษาไทย ต้องทำอย่างไร? | โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบขาย ระบบขายออนไลน์ บน Cloud Computing - Mycrm
ใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษแต่ข้อมูลยังเป็นภาษาไทย ต้องทำอย่างไร? | โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบขาย ระบบขายออนไลน์ บน Cloud Computing – Mycrm
เขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวนกลุ่มสระในคำภาษาอังกฤษ Python ทำอย่างไรครับ - Pantip
เขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวนกลุ่มสระในคำภาษาอังกฤษ Python ทำอย่างไรครับ – Pantip
เรียนอังกฤษเอาเองเถอะ - Learn English On Your Own] Number Reading | การนับ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 #Toeic #Learnenglish #Vocabulary #ภาษาอังกฤษ #อ่าน ภาษาอังกฤษ #ฟังภาษาอังกฤษ #พูดภาษาอังกฤษ #Learnenglishoyo #ท่องศัพท์ #เขียน ภาษาอังกฤษ #Mfu #มฟล #มหาว
เรียนอังกฤษเอาเองเถอะ – Learn English On Your Own] Number Reading | การนับ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 #Toeic #Learnenglish #Vocabulary #ภาษาอังกฤษ #อ่าน ภาษาอังกฤษ #ฟังภาษาอังกฤษ #พูดภาษาอังกฤษ #Learnenglishoyo #ท่องศัพท์ #เขียน ภาษาอังกฤษ #Mfu #มฟล #มหาว
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย Symbol System ระดับปฐมวัย - Inskru
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย Symbol System ระดับปฐมวัย – Inskru

ลิงค์บทความ: นับ ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ นับ ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *