Skip to content
Trang chủ » นับเลขภาษาอังกฤษ 10000: เรียนรู้วิธีอย่างมืออาชีพที่มีประโยชน์

นับเลขภาษาอังกฤษ 10000: เรียนรู้วิธีอย่างมืออาชีพที่มีประโยชน์

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000

การนับเลขภาษาอังกฤษ 10000

การเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้ตัวเลขเพื่อนับเงิน, บอกเวลา, จัดเก็บข้อมูล และนับวัน เพื่อทำความเข้าใจในวิธีการนับเลขภาษาอังกฤษ 10000 ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักตัวเลขและวิธีการอ่านและเขียนตัวเลขเหล่านี้อย่างถูกต้อง

1. การเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ:
การเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยตัวเลขพื้นฐาน 1-9 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine) และตัวเลข 10 (ten) เมื่อนับต่อไป เราจะมาเจอตัวเลข 11-19 ซึ่งมีคำพื้นฐานคือตัวเลข 1 ตามด้วยคำว่า “teen” (eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen) นอกจากนี้ยังมีตัวเลขขึ้นแท่น 20 หรือที่เรียกว่า “tens” เช่น twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety ถัดมาคือตัวเลขขึ้นแท่นกำหนดหลักหน่วย 100 (hundred), 1000 (thousand), 1000000 (million) ซึ่งจะใช้ในการนับตัวเลขใหญ่ๆ มากขึ้น

2. มีกี่หลักในตัวเลข 10000:
ตัวเลข 10000 มี 4 หลัก ประกอบด้วยหลักหน่วย หลักสิบ หลักพัน และหลักหมื่น

3. วิธีการอ่านและเขียนตัวเลข 10000 ในภาษาอังกฤษ:
การอ่านและเขียนตัวเลข 10000 ในภาษาอังกฤษคือ “ten thousand” โดยใช้คำว่า “ten” แทนตัวเลข 10 ที่เป็นหลักสิบ และคำว่า “thousand” แทนตัวเลข 1000 ที่เป็นหลักพัน

4. ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนตัวเลข 10000 ในภาษาอังกฤษ:
ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนตัวเลข 10000 ในภาษาอังกฤษคือผู้คนบางครั้งอาจละเวลาในการอ่านและเขียนคำ “thousand” ตัวหนึ่ง (one) ตัวที่มีการเขียนไม่ถูกต้อง หรือมีการบวกเครื่องหมายคำถามต่อท้ายตัวเลข (10,000?)

5. การนับเลข 10000 ในปัจจุบัน:
การนับเลข 10000 ในปัจจุบันเราสามารถใช้ตัวเลข 1 ตามด้วยตัวเลข 0 หลักต่อไป (10000) หรือใช้วิธีการอ่านและเขียนตัวเลขที่อธิบายในข้อ 3 (ten thousand)

6. การใช้ตัวเลข 10000 ในชีวิตประจำวัน:
ตัวเลข 10000 จะใช้ในหลายๆ กรณีในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการนับจำนวนเงิน, บอกจำนวนวันที่ผ่านไป, บอกปริมาณของสิ่งของ หรืออีกทั้งยังใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการบอกถึงจำนวนมาก ๆ โดยตัวเลข 10000 อาจใช้ในวงการธุรกิจเมื่อระบุยอดขายหรือกำไร หรือใช้ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนวัตถุดิบ การจัดเก็บข้อมูล หรือการจัดส่งสินค้า

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

1. มีอะไรบ้างที่ควรรู้เกี่ยวกับการนับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000?
การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 คล้ายกับวิธีการนับเลข 10000 โดยใช้คำพื้นฐานเป็นตัวตั้งต้น และการใช้คำพื้นฐานเป็นหลักสิบและตัวเลขขึ้นแท่น เช่น one hundred (100), five hundred sixty-seven (567), nine hundred ninety-nine (999) เป็นต้น

2. เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ออกเสียงอย่างไร?
การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษในช่วง 1-1000000 ทำได้โดยรู้จักตัวเลขพื้นฐาน 1-9, 10, 11-19, tens (20, 30, 40, …), hundreds (100, 1000, 1000000) และการรวมตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกัน

3. นับเลขภาษาอังกฤษ 100000 ถึง 10000 อย่างไร?
การนับเลขภาษาอังกฤษ 100000 ถึง 10000 คล้ายกับการนับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 แต่ในตัวเลข 10000 เป็นหลักพัน

4. 3หมื่นในภาษาอังกฤษคืออะไร?
3หมื่นในภาษาอังกฤษคือ “thirty thousand”

5. 2หมื่นในภาษาอังกฤษคืออะไร?
2หมื่นในภาษาอังกฤษคือ “twenty thousand”

6. 1000ในภาษาอังกฤษต้องเรียกว่าอย่างไรและมีคำอ่านตามมาด้วยหรือไม่?
1000 ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “one thousand” ซึ่งไม่มีคำอ่านตามมา

7. 10,000 ในภาษาอังกฤษอ่านว่าอย่างไร?
10,000 ในภาษาอังกฤษอ่านว่า “ten thousand”

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000 นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000, เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000, นับเลขภาษาอังกฤษ 100000, 1000 ถึง 10000 ภาษาอังกฤษ, 3หมื่น ภาษาอังกฤษ, 2หมื่น ภาษาอังกฤษ, 1000 ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน, 10 000 ภาษาอังกฤษ อ่าน ว่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

หมวดหมู่: Top 36 นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000

10,000 บาทภาษาอังกฤษเขียนยังไง

10,000 บาทภาษาอังกฤษเขียนยังไง (How to Write “10,000 Baht” in English)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การเขียนและอ่านภาษาอังกฤษเล็กน้อยสามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างราบรื่นและมีความเข้าใจกันอย่างถูกต้องแม้ว่าภาษาเป็นเพียงวิธีการกล่าวของมนุษย์ แต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงการเขียนคำว่า “10,000 บาท” ในภาษาอังกฤษว่าได้อย่างไร

การเขียนเลขในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนมากเลย ดังนั้นเราระบุราคา “10,000 บาท” ให้เป็น “10,000 Baht” ซึ่งสามารถเขียนต่อกันเลยโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่สัญลักษณ์พิเศษอะไรเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:
– I bought a new phone for 10,000 Baht.
– The concert tickets cost 10,000 Baht each.

คำว่า “บาท” เป็นการแปลคำว่า “Baht” ที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ดังนั้น เมื่อคุณต้องการเขียนจำนวนเงินในภาษาอังกฤษ สำหรับเงินบาท คุณสามารถเขียนเงินได้อย่างง่ายดายตามตัวอย่างที่กล่าวมา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q: ทำไมจึงต้องเขียนราคาที่เสียงคล้ายเงินบาทอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้สกุลเงินอื่นเข้ามา?
A: ในการเขียนภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า “Baht” เพื่อระบุสกุลเงินในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นการทำให้เอกสารที่เราเขียนมีความถูกต้อง เพียงแค่เขียน “10,000 Baht” เราสามารถเล่าเรื่องเงินได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ

Q: เราสามารถเลือกใช้สกุลเงินอื่น ๆ เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่?
A: ใช่, บุคคลสามารถเลือกที่จะใช้สกุลเงินอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตัวท่านเอง เช่น เวลาเขียนถึงเงินเยนญี่ปุ่น สามารถเขียนเป็น “10,000 Yen” ได้ หรือถ้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สามารถเขียนเป็น “10,000 Dollars” ได้เช่นกัน

Q: ผมจะต้องใช้ตัวอักษรในการเขียนเลขหรือไม่?
A: ในชีวิตประจำวัน การเขียนจำนวนเงินในลักษณะตัวเลขจะไม่ต้องใช้ตัวอักษร เช่น การเขียน “10,000 Baht” ซึ่งใช้ตัวเลข 10,000 เข้ามา หากเราต้องการเขียนเมื่อมีตัวเลขเป็นประจำ สามารถเขียนเสียงได้เช่น “Ten Thousand Baht”

Q: ถ้าธนาคารไม่ใช่ชื่อ “Baht” ในประเทศอื่น ๆ เราจะเขียนเงินอย่างไรในภาษาอังกฤษ?
A: เป็นไปได้ที่ในประเทศอื่น ๆ จะมีสกุลเงินที่ไม่ใช่ชื่อ “Baht” เช่นเดียวกับธนาคารในประเทศไทย ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถเลือกที่จะใช้ชื่อของสกุลเงินนั้น ๆ เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความแตกต่างกันระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน

Q: การแปลคำว่า “บาท” เป็น “Baht” เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นการตกลงกันระหว่างประเทศหรือเปล่า?
A: ใช่ การใช้คำว่า “Baht” เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อระบุสกุลเงินในประเทศไทยใช้งานอย่างกว้างขวางและกลายเป็นมาตรฐาน เพราะว่าสื่อสารระหว่างประเทศของเราเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ดังนั้นภาษาที่ใช้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้และสะดวกในการถ่ายทอดความหมายข้ามชาติ

ในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าการเขียนคำว่า “10,000 บาท” เป็น “10,000 Baht” ในภาษาอังกฤษ นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเขียนเลขในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้สื่อสารในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100000 เขียนยังไง

100000 เขียนยังไง: เทคนิคสำหรับการเขียนที่น่าสนใจ

การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ เขียนจดหมาย หรือเขียนรายงาน ความสามารถในการเขียนที่ดีสามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาการคิด เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และมีอิทธิพลต่อผู้อ่านหรือผู้ฟังในทางต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคเขียนอันเป็นประโยชน์สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนให้เป็นเชิงมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกขั้นตอนนี้เราจะสอนเทคนิคพื้นฐานสำหรับการเขียนที่ถือว่าเป็นผู้เขียนระดับมืออาชีพ นั่นคือ 100000 เขียนยังไง

อันดับแรก ควรหากิจกรรมที่ทำให้คุณถูกต้อง
การกำหนดกิจกรรมทำให้คุณตั้งใจในการเขียนข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเขียนที่มีคุณภาพสูง แนะนำว่าคุณควรคิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักของงานที่คุณต้องการจะเขียน เช่น การเขียนบทความหรือการเขียนหนังสือ เมื่อคุณรู้ว่าต้องการสร้างผลงานแบบใด วางแผนในการเขียนข้อมูลต่างๆ จะไม่ลำบาก เช่นคุณสามารถสร้างสไตล์เนื้อหาที่ชัดเจนได้ เพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่าสิ่งที่คุณจะกล่าวถึงในงานของคุณ ดังยังไง

อันดับสอง ควรสร้างแผนงานในการเขียน
การสร้างแผนงานในการเขียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จของงานของคุณ แผนงานที่ดีจะช่วยให้คุณทราบถึงลำดับและโครงสร้างเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ในงานของคุณ คุณควรวางแผนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะเนื้อหาที่ต้องการ ลองคิดถึงแนวทางเช่น การเขียนแบบเชิงมาทำ การเปรียบเทียบ หรือการเสนอแนะ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณปราศจากข้อบกพร่อง

อันดับสาม ควรใช้เวลาในการรวบรวมสาระสำคัญ
การรวบรวมสาระสำคัญเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโพสต์ความคิด การคิดถึงคำอธิบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำให้คุณสามารถแสดงความคิดในเจตนาที่ดีเมื่อคุณเขียนเสร็จสิ้น

อันดับสี่ ให้ความสำคัญกับข้อคิดรวบรวมและการเลือกใช้สาระสำคัญ
หลังจากที่คุณรวบรวมสาระสำคัญแล้วจงให้ความสำคัญกับข้อคิดรวบรวมและการเลือกใช้ข้อมูลในการเขียนของคุณ อย่าลืมให้ความสำคัญแก่เรื่องราวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้ครอบคลุมในเนื้อหาของคุณ เลือกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นอกจากนี้ให้คุณระมัดระวังในการใช้งานข้อคิดรวบรวมและข้อมูลสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอ

อันดับห้า ให้ประสบการณ์ตำนานในการเขียน
การเขียนที่มีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่กระตุ้นจินตนาการและช่วยให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาเมื่อคุณเขียน เพื่อให้ผู้อ่านสนใจเรื่องราวของคุณ ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย สร้างความตื่นเต้นและสร้างรายละเอียดที่มีเสน่ห์เมื่อคุณพูดถึงเรื่องราวของคุณ คุณสามารถใช้เวลาวางแผนและสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลในงานของคุณเป็นเรื่องราวที่สุดยอด

FAQs

1. การเรียนรู้วิธีการเขียนคำตอบสำหรับการเขียนตามแบบฉบับของภาษาไทยคืออะไร?
เพียงแค่คุณสามารถทบทวนเทคนิคการเขียนพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจภาษาไทยโดยถามเรื่องดังต่อไปนี้ : หลักการสร้างแผนงานการเขียน การตั้งและเลือกคำรูปแบบที่จะใช้ในข้อความ การเลือกและใช้คำตามบุคลิกภาพ การรวบรวมข้อคิดโดยตรงและไม่โจมตีความคิดของผู้อื่น

2. กระบวนการเขียนนั้นยากหรือไม่?
กระบวนการเขียนอาจมีความยากและเข้าใจยากต่อบางคน อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนในภาษาไทยอาจช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นได้ วิธีที่ดีที่สุดคือการฝึกฝนและปฏิบัติการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

3. สิ่งที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน 100000 เขียนยังไงคืออะไร?
100000 เขียนยังไงเป็นเทคนิคการเขียนที่รวมคุณภาพของการเขียนระดับมืออาชีพ ซึ่งใช้หลักการผสมผสานของแผนงานการเขียน การรวบรวมข้อมูล การสร้างการเล่าเรียน และพื้นฐานการเขียนให้คุณมั่นใจเมื่อคุณเขียนในภาษาไทย

ในสิ้นสุด การเรียนรู้ 100000 เขียนยังไงเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการตามระดับความยากที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ต้องการความช่วยเหลือในการฝึกฝนทักษะการเขียนหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการเขียนในภาษาไทย อย่ารอช้า เริ่มต้นการเรียนรู้เทคนิคการเขียนที่น่าสนใจนี้และเปลี่ยนวันนี้เป็นเรื่องที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000

นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ในภาษาไทย

การเรียนรู้การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ในภาษาไทย เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับผู้คนที่ไม่รู้จักภาษาไทย ในบทความนี้ เราจะพาทุกคนไปทดลองนับเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพัน ด้วยวิธีการง่ายๆ และเพิ่มเติมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สุด

การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-10
เราจะเริ่มกับการนับเลขภาษาอังกฤษตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ ซึ่งเป็นขั้นต้นเพื่อให้คุณเข้าใจและฝึกฝนตั้งแต่เบื้องต้น

1 = One
2 = Two
3 = Three
4 = Four
5 = Five
6 = Six
7 = Seven
8 = Eight
9 = Nine
10 = Ten

การนับเลขภาษาอังกฤษ 11-20
เลขเริ่มต้นที่สิบเป็นเลขที่เราคงจะได้ยินบ่อยๆ การนับจากสิบถึงยี่สิบอาจจะน่าสับสนเล็กน้อยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเลขหน่วยและสิบ

11 = Eleven
12 = Twelve
13 = Thirteen
14 = Fourteen
15 = Fifteen
16 = Sixteen
17 = Seventeen
18 = Eighteen
19 = Nineteen
20 = Twenty

การนับเลขภาษาอังกฤษ 20-100
เมื่อได้เข้าสู่ระดับเลขที่สองหลัก และสามหลัก เลขสิบจะเป็นตัวเลขหลักแรก และระหว่างสิบถึงร้อยจะมีคำว่า “and” ปรากฏขึ้น

21 = Twenty-one
22 = Twenty-two
23 = Twenty-three

30 = Thirty
40 = Forty
50 = Fifty
60 = Sixty
70 = Seventy
80 = Eighty
90 = Ninety
100 = One hundred
200 = Two hundred
300 = Three hundred
400 = Four hundred
500 = Five hundred
600 = Six hundred
700 = Seven hundred
800 = Eight hundred
900 = Nine hundred
1000 = One thousand

การนับเลขภาษาอังกฤษ 100-1000
เมื่อได้เรียนรู้เลขหลักร้อยแล้ว ก็สามารถนับเลขหลักพันได้โดยใช้หลักของตัวเลขเดียวกัน วิธีการยังคงเดียวกับการนับเลขก่อนหน้า

101 = One hundred and one
200 = Two hundred

999 = Nine hundred and ninety-nine
1000 = One thousand

คำถามที่พบบ่อย
คำถามเหล่านี้จะปรากฏขึ้นบ่อยๆ ในกรณีที่เราพบเลขใหม่ๆ และต้องการการแปลเพิ่มเติม

1. เราจะวิเคราะห์เลข 3 หลักอย่างไร?
เมื่อเลขมีหลักเพิ่มขึ้น เช่น 123 เราสามารถแบ่งเป็นสามส่วน แต่ละส่วนจะต้องใส่คำว่า “and” จำนวนครั้งที่เหมาะสม
ตัวเอง “*One hundred and*” + ยอดเลขบนแสน + “*and*” + ยอดเลขระหว่างสิบถึงหน่วย

2. เราจะแปลเลขที่ใหญ่กว่า 1000 อย่างไร?
ในกรณีที่ต้องการแปลเลขที่ใหญ่กว่า 1000 เราสามารถใช้ตัวเลขหลักร้อยและตัวเลขหลักพันในการแปล เช่น 1050 สามารถแปลได้ว่า “One thousand and fifty”

3. เราสามารถใช้วิธีอื่นในการนับเลขได้หรือไม่?
ใช่ สำหรับบทความนี้ เราใช้วิธีการธรรมดาในการนับเลขภาษาอังกฤษ แต่ยังมีวิธีการอื่นๆ เช่นการใช้เลขโรมัน หรือการใช้นิ้วมือในการนับ อย่างไรก็ตาม วิธีการที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการใช้งานของคุณ

สรุป
การเรียนรู้การนับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ในภาษาไทย แม้ว่าจะดูซับซ้อนและจำเป็นต้องฝึกฝน เพื่อแสดงความสามารถในการสื่อสารระหว่างภาษาอังกฤษและไทย การรู้จักการแปลเลขอังกฤษให้ถูกต้องจะมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบทางด้านภาษา การท่องเที่ยวในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ความรู้เล็กน้อยนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการฝึกหัดการอ่านและการแปลเลขในภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย

เลขภาษาอังกฤษมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รู้จักและเข้าใจเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 จะทำให้เราสามารถใช้งานและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 อย่างละเอียดตลอดจนแสดงตัวออกเสียงและนำเสนอข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในหัวข้อนี้อย่างละเอียดมากขึ้น

เลขภาษาอังกฤษ 1-10
เราเริ่มต้นด้วยเลขภาษาอังกฤษ 1-10 ซึ่งเป็นพื้นฐานและสำคัญที่ทุกคนควรรู้ เลขภาษาอังกฤษในช่วงนี้แต่ละตัวขนาดใหญ่กว่าภาษาไทย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้และจำได้ยากบ้าง นี่คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1-10:

1 – one (วัน)
2 – two (ทู)
3 – three (ทรี)
4 – four (ฟอร์)
5 – five (ไฟฟ์)
6 – six (ซิกซ์)
7 – seven (เซเว่น)
8 – eight (เอท)
9 – nine (ไนน์)
10 – ten (เทน)

เลขภาษาอังกฤษ 11-100
เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 11-100 มีลักษณะเดียวกันกับเลข 1-10 ค่าของเลขแต่ละตัวจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบ โดยใช้คำว่า “ten” ต่อจากนั้นเราจะบอกตัวเลขหน่วยเพิ่มเติมหลังคำว่า “ten” บางครั้งหลังคำว่า “ten” เราจะใช้คำว่า “eleven”, “twelve”, หรือ “thirteen” แทนการสร้างเลขจากแถวหลักหน่วยเพิ่มเติม นี่คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 11-100:

11 – eleven (เอเลเว่น)
12 – twelve (ทเวลฟ์)
13 – thirteen (เทร์ทีน)
14 – fourteen (ฟอร์ทีน)
15 – fifteen (ฟิฟทีน)
16 – sixteen (ซิกส์ทีน)
17 – seventeen (เซเวนทีน)
18 – eighteen (เอเทีน)
19 – nineteen (ไนนทีน)
20 – twenty (ทเวนตี้)

เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 21-100 จะเป็นการผสมของคำว่า “twenty” กับเลขหน้าด้วยคำว่า “one”, “two”, “three”, และอื่นๆ ถ้าต้องการบอกตัวเลขหน่วยจาก 21 เป็นต้นไป จะใช้คำว่า “one”, “two”, “three”, และอื่นๆ ตามลำดับ หลังคำว่า “twenty” และคำช่วยอีกตัวหนึ่งคือ “and” เพื่อระบุข้อมูลเลขหน่วย เราได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1-100 และมีรายละเอียดเป็นไปดังนี้:

21 – twenty-one (ทเวนตีวัน)
22 – twenty-two (ทเวนตีทู)
23 – twenty-three (ทเวนตีทรี)
24 – twenty-four (ทเวนตีฟอร์)
25 – twenty-five (ทเวนตีไฟฟ์)
26 – twenty-six (ทเวนตีซิกซ์)
27 – twenty-seven (ทเวนตีเซเว่น)
28 – twenty-eight (ทเวนตีเอท)
29 – twenty-nine (ทเวนตีไนน์)
30 – thirty (เทิร์ตี้)
40 – forty (ฟอร์ที้)
50 – fifty (ฟิฟที้)
60 – sixty (ซิกส์ที้)
70 – seventy (เซเวนที้)
80 – eighty (เอที้)
90 – ninety (ไนนที้)
100 – one hundred (วันฮัสเซนด์)

เลขภาษาอังกฤษ 101-1000
เมื่อเราผ่านไปเลข 100 เราเริ่มต้นเพิ่มเลขช่วงให้กับเลขหน่วย นี่คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 101-1000:

101 – one hundred and one (วันฮัสเซนด์แอนด์วัน)
202 – two hundred and two (ทูฮัสเซนด์แอนด์ทู)
303 – three hundred and three (ทรีฮัสเซนด์แอนด์ทรี)
404 – four hundred and four (ฟอร์ฮัสเซนด์แอนด์ฟอร์)
505 – five hundred and five (ไฟฟ์ฮัสเซนด์แอนด์ไฟฟ์)
606 – six hundred and six (ซิกซ์ฮัสเซนด์แอนด์ซิกซ์)
707 – seven hundred and seven (เซเว่าฮัสเซนด์แอนด์เซเว่น)
808 – eight hundred and eight (เอทฮัสเซนด์แอนด์เอท)
909 – nine hundred and nine (ไนน์ฮัสเซนด์แอนด์ไนน์)
1000 – one thousand (วันเธาสเซนด์)

เลขภาษาอังกฤษ 1001-1000000
เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1001-1000000 เราใช้พหูพจน์กับเลขหลักที่ปรากฏตามหลังเลข 1000 เพื่อสร้างเลขใหม่ นี่คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1001-1000000:

1001 – one thousand and one (วันเธาเซนอันด์วัน)
2002 – two thousand and two (ทูเธาเซนอันด์ทู)
3003 – three thousand and three (ทรีเธาเซนอันด์ทรี)
4004 – four thousand and four (ฟอร์เธาเซนอันด์ฟอร์)
5005 – five thousand and five (ไฟฟ์เธาเซนอันด์ไฟฟ์)
6006 – six thousand and six (ซิกซ์เธาเซนอันด์ซิกซ์)
7007 – seven thousand and seven (เซเว่นเธาเซนอันด์เซเว่น)
8008 – eight thousand and eight (เอทเธาเซนอันด์เอท)
9009 – nine thousand and nine (ไนน์เธาเซนอันด์ไนน์)
10000 – ten thousand (เท็นเธาเซนด์)
1000000 – one million (วันมิลเลี่ยน)

การออกเสียงของเลขภาษาอังกฤษ
การออกเสียงของเลขภาษาอังกฤษไม่ยากเช่นเดียวกับคำอังกฤษทั่วไป ทั้งนี้การออกเสียงขึ้นอยู่กับการใช้เสียงอังกฤษในภาษาไทย ซึ่งสามารถสะกดและออกเสียงได้ตามเสียงบางส่วน ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ภาษาอังกฤษในทุกกรณี

FAQs เกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000
1. เราจำเป็นต้องเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 แล้วแต่?
การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 เป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจ แต่ก็ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษในช่วง 1-1000 ก็อาจเพียงพอแล้ว

2. ถ้าเราต้องการใช้เลขภาษาอังกฤษในการพูดอังกฤษ เราควรจะเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือไม่?
อย่างแน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษทั้งหมด ในชีวิตประจำวันคุณอาจจะใช้เลขภาษาอังกฤษที่สำคัญและพื้นฐาน หากคุณมีความต้องการพิเศษ เช่น การทำธุรกิจระหว่างประเทศ คุณอาจต้องเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษที่ละเอียดมากขึ้น

3. ภาษาไทยมีเลขตั้งแต่ 1-1000000 หรือไม่?
ในภาษาไทยเรามีเลขตั้งแต่ 1-1000000 ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เลขภาษาอังกฤษในภาษาไทยตลอดเวลา แต่อาจมีความต้องการในบางกรณี เช่น เขียนหมายเลขในรูปแบบต่างๆ เราก็อาจใช้เลขภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบเช่นกัน

4. ช่วงใดของเลขภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยใช้บ่อย?
เลขภาษาอังกฤษที่มีความต้องการน้อยในการใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยคือเลขใหญ่เช่น 1000000 (one million) เนื่องจากในการพูดและเขียนภาษาไทยจะใช้พหูพจน์ของหน่วยเป็นหลักกว่า

5. เราควรที่จะใช้รูปแบบไหนในการเขียนเลขอังกฤษ?
สำหรับรูปแบบการเขียนเลขอังกฤษ 1-1000000 คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบที่ถูกต้องตามที่คุณคิดว่าง่ายต่อการอ่านและเข้าใจได้ โ

นับเลขภาษาอังกฤษ 100000

นับเลขภาษาอังกฤษ 100000 in Thai: A Comprehensive Guide

Counting numbers is one of the fundamental skills we learn early in life. While this process may seem straightforward, it becomes more challenging when we encounter numbers from different languages. Thai is a beautiful language spoken by millions of people, and knowing how to count in Thai can be quite useful. In this article, we will delve into how to count in Thai, specifically focusing on the number 100,000 (นับเลขภาษาอังกฤษ 100,000). So, let’s explore this fascinating subject and answer some frequently asked questions along the way.

Introduction to Thai Numbers

The Thai number system is based on the Hindu-Arabic system, just like the English language. However, there are some notable differences in structure and pronunciation. In Thai, numbers are generally written using a combination of numerals and words.

Counting from 1 to 9 in Thai

To build a foundation for understanding larger numbers, let’s start by counting from one to nine in Thai:

1 – หนึ่ง (neung)
2 – สอง (song)
3 – สาม (sam)
4 – สี่ (see)
5 – ห้า (ha)
6 – หก (hok)
7 – เจ็ด (jet)
8 – แปด (paet)
9 – เก้า (kao)

Counting Tens in Thai

Similar to English, Thai also has a unique word for each multiple of ten, from 10 to 90:

10 – สิบ (sip)
20 – ยี่สิบ (yi-sip)
30 – สามสิบ (sam-sip)
40 – สี่สิบ (see-sip)
50 – ห้าสิบ (ha-sip)
60 – หกสิบ (hok-sip)
70 – เจ็ดสิบ (jet-sip)
80 – แปดสิบ (paet-sip)
90 – เก้าสิบ (kao-sip)

Counting Hundreds and Thousands in Thai

Once you are familiar with the tens, counting hundreds and thousands becomes relatively easy. The Thai language follows a logical pattern:

100 – หนึ่งร้อย (neung roi)
200 – สองร้อย (song roi)
300 – สามร้อย (sam roi)
1,000 – หนึ่งพัน (neung pan)
2,000 – สองพัน (song pan)
3,000 – สามพัน (sam pan)

Counting Ten Thousands

When we reach ten thousands, the Thai language introduces a new word:

10,000 – หมื่น (meun)

Counting 100,000 in Thai

Now that we have a solid foundation in Thai number systems, counting 100,000 is straightforward. We combine the word for 100,000 (หนึ่งแสน – neung saen) with the word for ten thousand (หมื่น – meun):

100,000 – หนึ่งแสนหมื่น (neung saen meun)

Frequently Asked Questions

1. Is it essential to learn how to count in Thai?
Yes, learning how to count in Thai can greatly enhance your travel experience or communication with Thai-speaking individuals. It also helps in various situations, such as shopping, negotiating prices, or understanding numerical information.

2. What are other commonly used numbers in Thai?
Aside from counting, knowing how to express your age, tell the time, or ask for phone numbers can be beneficial. Additionally, Thai numbers are used in addressing dates, prices, and quantities.

3. How can I practice counting in Thai?
To strengthen your counting skills in Thai, you may try counting various objects around you, whether it’s everyday items or random objects. Additionally, interacting with native speakers or utilizing online resources like language learning apps or websites can be helpful.

4. Are there any irregularities in counting numbers in Thai?
Yes, the number six (หก – hok) has two different pronunciations depending on the context. When it stands alone, it is pronounced as “hok.” However, when it is in front of another number, it transforms to “sohk.”

Conclusion

Counting numbers is an essential skill in any language, and Thai is no exception. By familiarizing yourself with the unique words and structure of Thai numbers, you can effortlessly count all the way up to 100,000! So, whether you are planning a trip to Thailand or simply want to expand your linguistic horizons, embracing the Thai number system is undoubtedly a valuable endeavor.

พบ 49 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000.

นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? - Akibatan
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? – Akibatan
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
นับเลขภาษาอังกฤษ ลำดับเลข ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ
นับเลขภาษาอังกฤษ ลำดับเลข ภาษาอังกฤษ การอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ
Learn Thai-English Numbers | ตัวเลขไทย-อังกฤษ | เรียนนับเลขอังกฤษ - Youtube
Learn Thai-English Numbers | ตัวเลขไทย-อังกฤษ | เรียนนับเลขอังกฤษ – Youtube
Tải Xuống Apk นับเลข เด็ก 1-10 (อังกฤษ-ไทย) Cho Android
Tải Xuống Apk นับเลข เด็ก 1-10 (อังกฤษ-ไทย) Cho Android
การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ แสน หมื่น พัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ แสน หมื่น พัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
323,400,001 ภาษาจีนอ่านอย่างไร | การอ่านตัวเลขภาษาจีน ตอนที่ 1 | Tutustory 图图是道
323,400,001 ภาษาจีนอ่านอย่างไร | การอ่านตัวเลขภาษาจีน ตอนที่ 1 | Tutustory 图图是道
นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000: นับเลขภาษาอังกฤษ 1151- 1200
นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000: นับเลขภาษาอังกฤษ 1151- 1200 “หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด” ถึง “หนึ่งพันสองร้อย” | นับเลขภาษาอังกฤษจ… | การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? - Akibatan
คุณ-พ่อ-งง! โรงเรียนญี่ปุ่นเริ่มสอนวิธีนับเลขแบบใหม่อิงกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อหนึ่งล้าน = ร้อยหมื่น (100,0000) !? – Akibatan
เลขภาษาเกาหลี วิธีอ่านราคา บอกเวลา เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
เลขภาษาเกาหลี วิธีอ่านราคา บอกเวลา เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ - Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ – Enged
นับเลข | เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษา, ภาษาญี่ปุ่น
นับเลข | เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษา, ภาษาญี่ปุ่น
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
0-50(ศูนย์-ห้าสิบ) | ฝึกเรียนนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1000000 (Count English Numbers)
0-50(ศูนย์-ห้าสิบ) | ฝึกเรียนนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1000000 (Count English Numbers)
เลข 11 20 - ทรัพยากรการสอน
เลข 11 20 – ทรัพยากรการสอน
การนับเลขและลำดับที่
การนับเลขและลำดับที่
แอพฯ เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1-3 ขวบ (ดาวน์โหลด ฟรี!!!) | Dek-D.Com
แอพฯ เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1-3 ขวบ (ดาวน์โหลด ฟรี!!!) | Dek-D.Com
เฉลยวิธีคิด จํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 10000 มีตัวเลข 0 ทั้งหมด กี่ตัว | Thaiger ข่าวไทย
เฉลยวิธีคิด จํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 10000 มีตัวเลข 0 ทั้งหมด กี่ตัว | Thaiger ข่าวไทย
K คือเท่าไร ? มาทำความเข้าใจกับความหมายของตัวอักษรย่อในโลกดิจิทัลกันเถอะ
K คือเท่าไร ? มาทำความเข้าใจกับความหมายของตัวอักษรย่อในโลกดิจิทัลกันเถอะ
สั่งซื้อ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ เลขภาษาอังกฤษ 1-100 ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
1 2 3 ไม่ได้มีแค่ 一,二,三 |ภาษาจีนกับรูปแบบตัวเลขต่างๆ | Tutustory 图图是道
1 2 3 ไม่ได้มีแค่ 一,二,三 |ภาษาจีนกับรูปแบบตัวเลขต่างๆ | Tutustory 图图是道
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ - Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ – Enged
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับการแปลงตัวเลขให้เป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างไม่จำกัด
สนุกไปกับตัวเลขพร้อมกับฝึกสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษไปกับการแปลงตัวเลขให้เป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างไม่จำกัด
1-10000 จํานวนเฉพาะ คือ ตัวประกอบ นับ เลขคู่ | Pangpond
1-10000 จํานวนเฉพาะ คือ ตัวประกอบ นับ เลขคู่ | Pangpond
การนับเลขและลำดับที่
การนับเลขและลำดับที่
นับเลข 1- 1 ล้าน เป็นภาษาจีน - Youtube
นับเลข 1- 1 ล้าน เป็นภาษาจีน – Youtube
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
K คือเท่าไร ? มาทำความเข้าใจกับความหมายของตัวอักษรย่อในโลกดิจิทัลกันเถอะ
K คือเท่าไร ? มาทำความเข้าใจกับความหมายของตัวอักษรย่อในโลกดิจิทัลกันเถอะ
คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
วิธีอ่านและเขียน
วิธีอ่านและเขียน “เลขโรมัน” พร้อมเทคนิคการจำและแปลงเลขโรมัน
เฉลยวิธีคิด จํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 10000 มีตัวเลข 0 ทั้งหมด กี่ตัว | Thaiger ข่าวไทย
เฉลยวิธีคิด จํานวนตั้งแต่ 1 ถึง 10000 มีตัวเลข 0 ทั้งหมด กี่ตัว | Thaiger ข่าวไทย
151-200🎇(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000
151-200🎇(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
ตัวเลขไทย - วิกิพีเดีย
ตัวเลขไทย – วิกิพีเดีย
การอ่านทศนิยมเป็นภาษาอังกฤษ แบบถูกต้อง !
การอ่านทศนิยมเป็นภาษาอังกฤษ แบบถูกต้อง !
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
วิธีอ่านและเขียน
วิธีอ่านและเขียน “เลขโรมัน” พร้อมเทคนิคการจำและแปลงเลขโรมัน
เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 10 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 11-19 - ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น 027309933
เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 10 นับเลขภาษาญี่ปุ่น 11-19 – ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น 027309933
ตัวเลขภาษาจีน 1-100 - Youtube
ตัวเลขภาษาจีน 1-100 – Youtube
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
1 2 3 ไม่ได้มีแค่ 一,二,三 |ภาษาจีนกับรูปแบบตัวเลขต่างๆ | Tutustory 图图是道
1 2 3 ไม่ได้มีแค่ 一,二,三 |ภาษาจีนกับรูปแบบตัวเลขต่างๆ | Tutustory 图图是道

ลิงค์บทความ: นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ นับ เลข ภาษา อังกฤษ 10000.

ดูเพิ่มเติม: https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *