Skip to content
Trang chủ » การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ: วิธีและคำแนะนำเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการแปลงเลขเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ: วิธีและคำแนะนำเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการแปลงเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

การเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เรียนรู้ในช่วงเรียนแรกๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้ตัวเลขในการสื่อสารและคำนวณได้ ในบทความนี้ เราจะมารู้จักกับการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ รวมถึงระบบเลขฐานและตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษในประเภทต่างๆ และกฎการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยม และกลุ่มคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

รู้จักกับตัวเลขภาษาอังกฤษ: ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน

การเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวอักษร A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, และ Z เป็นตัวแทนของตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, และ 25 ตามลำดับ ซึ่งเรียกว่า “โทษของตัวเลข” (Number Names) โดยทั่วไปแล้ว การอ่านตัวเลขด้วยตัวอักษรจะเป็นไปตามลำดับ เช่น A = 1, B = 2, C = 3, …

ระบบเลขฐานและตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ มีระบบเลขฐานที่ใช้กันมากที่สุดคือเลขฐานสิบ (Decimal) ซึ่งเลขฐานสิบตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษจะเป็นไปตามลำดับ A = 1, B = 2, C = 3, … สิ่งที่น่าสนใจคือระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ที่มีการใช้ตัวอักษร A, B, C, D, E, และ F เพื่อแทนตัวเลข 10, 11, 12, 13, 14, และ 15 ตามลำดับ

กรณีพิเศษในการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

มีกรณีพิเศษในการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษเมื่อต้องการแสดงเลขหนึ่งถึงสิบขึ้นไป ได้แก่ หัวล้าน (Million) และ หัวพัน (Thousand) โดยใช้คำว่า “Million” เพื่อแทนตัวเลข 1,000,000 และ “Thousand” เพื่อแทนตัวเลข 1,000 ตัวอย่างเช่น 2,500,000 อ่านว่า “Two million five hundred thousand”

การอ่านและเขียนเลขในคำอังกฤษ

เราสามารถอ่านเลขในคำอังกฤษได้โดยการอ่านตามลำดับเหมือนกับตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ เช่น A = 1, B = 2, C = 3, … ตัวอย่างเช่น แทนตัวเลข 123 ด้วยคำอังกฤษจะอ่านว่า “One hundred twenty-three”

การใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษในประเภทต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษในประเภทต่างๆ เช่น การอ่านเวลาในนาฬิกา การอ่านจำนวนเงิน การวัดระยะทาง และอื่นๆ

กฎการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษที่ใช้ในตัวอักษร

เพื่อให้การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษมีลักษณะเฉพาะ เรามักทำการปรับแต่งด้วยการใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่นถ้าต้องการเขียนหนึ่งในภาษาอังกฤษ เราจะใช้ตัวอักษร I ซึ่งเหมือนกับตัวเลข 1 แต่เราจะทำเครื่องหมายเส้นข้างบนเพื่อแยกแยะให้รู้ว่าเป็นอักษร ไม่ใช่ตัวเลข ทั้งนี้เป็นเพียงต้นอย่าง ซึ่งยังมีกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 คืออะไร?
คือการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษเพื่อแทนตัวเลข 1 ถึง 1,000,000

2. เลขภาษาอังกฤษ 1-20 มีอะไรบ้าง?
เป็นการใช้ตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ A ถึง T เพื่อแทนตัวเลข 1 ถึง 20

3. เลขภาษาอังกฤษ 0-100 อ่านอย่างไร?
แทนตัวเลข 0 ถึง 100 ด้วยการใช้ตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ A ถึง Z

4. อ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษต้องกำหนดสิ่งใดบ้าง?
การอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษต้องตัดคำให้อ่านตามลำดับของตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษ

5. 100 ถึง 1000 ภาษาอังกฤษอ่านอย่างไร?
การอ่านตัวเลข 100 ถึง 1000 ในภาษาอังกฤษจะใช้ตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษเพื่อแทนตัวเลข 100, 200, 300, … 900

6. การอ่านจำนวนเงินในภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร?
การอ่านจำนวนเงินในภาษาอังกฤษทำได้โดยการใช้ตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษและคำว่า “Dollar” เช่น $12.50 อ่านว่า “Twelve dollars and fifty cents”

7. 500-1000 ในภาษาอังกฤษคืออะไร?
ในภาษาอังกฤษ 500 ถึง 1000 จะอ่านว่า “Five hundred” และ “One thousand” ตามลำดับ

8. เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ได้อย่างไร?
เราสามารถเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-1000 ได้โดยการใช้ตัวอักษรเลขภาษาอังกฤษตามลำดับเลข และบางครั้งจะใช้ตัวกำหนดเพิ่มเติมเช่น “hundred” และ “thousand”

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000, เลขภาษาอังกฤษ 1-20, เลขภาษาอังกฤษ0-100, อ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ, 100 ถึง 1000 ภาษาอังกฤษ, การอ่านจํานวนเงิน ภาษาอังกฤษ, 500-1000ภาษาอังกฤษ, ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-1000

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พัน แสน ล้าน พร้อมคำอ่าน คำแปล

หมวดหมู่: Top 58 การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000

เลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทย

การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งล้านไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณต้องการทราบเลขภาษาอังกฤษตั้งแต่ 1 ถึง 1000000 ในภาษาไทย บทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น โดยบทความนี้จะสองแบ่งเป็นสองส่วน โดยดึงเอาคำถามที่พบบ่อยที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทยตรงส่วนท้ายของบทความ

ส่วนของเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ให้เริ่มต้นกันเลย

1-10
เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่หนึ่งถึงสิบในภาษาไทยคือ หนึ่ง (one), สอง (two), สาม (three), สี่ (four), ห้า (five), หก (six), เจ็ด (seven), แปด (eight), เก้า (nine), สิบ (ten)

11-20
สำหรับเลขภาษาอังกฤษ 11-20 ในภาษาไทยประกอบไปด้วยสิบหนึ่ง (eleven), สิบสอง (twelve), สิบสาม (thirteen), สิบสี่ (fourteen), สิบห้า (fifteen), สิบหก (sixteen), สิบเจ็ด (seventeen), สิบแปด (eighteen), สิบเก้า (nineteen), ยี่สิบ (twenty)

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
เลขภาษาอังกฤษ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ในภาษาไทยคือ สามสิบ (thirty), สี่สิบ (forty), ห้าสิบ (fifty), หกสิบ (sixty), เจ็ดสิบ (seventy), แปดสิบ (eighty), เก้าสิบ (ninety)

หนึ่งแสน
เลขภาษาอังกฤษ 100000 ในภาษาไทยคือ หนึ่งแสน (one hundred thousand)

ล้าน
เลขภาษาอังกฤษ 1000000 ในภาษาไทยคือ ล้าน (one million)

ตัวอย่างอื่นๆ ในช่วง 100 – 1000
100 ในภาษาไทยคือ หนึ่งร้อย (one hundred)
200 ในภาษาไทยคือ สองร้อย (two hundred)
300 ในภาษาไทยคือ สามร้อย (three hundred)
400 ในภาษาไทยคือ สี่ร้อย (four hundred)
500 ในภาษาไทยคือ ห้าร้อย (five hundred)
600 ในภาษาไทยคือ หกร้อย (six hundred)
700 ในภาษาไทยคือ เจ็ดร้อย (seven hundred)
800 ในภาษาไทยคือ แปดร้อย (eight hundred)
900 ในภาษาไทยคือ เก้าร้อย (nine hundred)
1000 ในภาษาไทยคือ หนึ่งพัน (one thousand)

แม้อักษรสำหรับเลขภาษาอังกฤษที่ใหญ่ขึ้นนั้นมีหลายแบบเช่น one million หรือ 1,000,000 แต่ในภาษาไทย เราจะเขียนเลขภาษาอังกฤษ 1000000 ด้วยคำว่า “ล้าน”

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000 ในภาษาไทย:

คำถามที่ 1: อย่างไรจะแปลเลขภาษาอังกฤษที่มีหลักใหญ่กว่าหนึ่งล้านในภาษาไทย?
คำตอบ: เลขภาษาอังกฤษที่มีหลักใหญ่กว่าหนึ่งล้าน ในภาษาไทย จะใช้คำว่า “ล้าน” ร่วมกับเลขภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่า และเพิ่มคำว่า “และ” ระหว่างเลขภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าหนึ่งล้านแต่ละตัว เช่น 123456 ในภาษาไทยจะอ่านว่า “หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหก”

คำถามที่ 2: เลขภาษาอังกฤษ อาจเกี่ยวข้องกับการอ่านเวลาหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ บางครั้ง เราอาจใช้เลขภาษาอังกฤษในการอ่านเวลา เช่น “It’s 8 o’clock” ในภาษาไทยจะแปลว่า “ตอนนี้เป็นเวลา 8 โมง”

คำถามที่ 3: เลขภาษาอังกฤษ 1000000 อาจถูกใช้ในที่ต่างๆ อย่างไรบ้าง?
คำตอบ: เลขภาษาอังกฤษ 1000000 หรือ “ล้าน” มักถูกใช้ในตัวเลขที่มีค่ามาก เช่น ราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งในบทความวิทยาศาสตร์หรือสถิติก็มักใช้เลขนี้ในข้อมูลที่คาดหวังว่าจะมีขนาดใหญ่

คำพิเศษ: มีคำที่น่าสนใจเกี่ยวกับเลขภาษาอังกฤษ 1000000
คำต่อไปนี้เป็นคำที่แสดงถึงเลขภาษาอังกฤษ 1000000 อย่างน่าสนใจ:
– Millionaire (มิลเลี่ยนแนวทางการจับกุมทรัพย์สิน)
– Million (หนึ่งล้านเหรียญเงิน)
– Millionth (ลำดับที่หนึ่งล้าน)

เรียนรู้เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งล้านในภาษาไทยไม่เพียงแค่แสนแล้วแต่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้น เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งในเรื่องราวที่มีตัวเลขสำคัญอยู่ หนึ่งถึงหนึ่งล้านในภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องททาทางภาษาอังกฤษอย่างแน่นหนา อย่าลืมถามคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณเก็บความรู้เพิ่มขึ้น และเตรียมพร้อมเมื่อมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

เลขภาษาอังกฤษ 1-20

เลขภาษาอังกฤษ 1-20 ในภาษาไทย

การเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-20 เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษายอดนิยมทั่วโลก เรียนรู้และเข้าใจเลขภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสนทนาทั่วไป การสั่งอาหารในร้านอาหาร และการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะพูดถึงเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ในภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

1. One – หนึ่ง (nèung)
คำว่า “one” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “หนึ่ง” ในภาษาไทย

2. Two – สอง (sǎawng)
“Two” แปลว่า “สอง” เมื่อเป็นภาษาไทย

3. Three – สาม (sǎam)
สำหรับคำว่า “three” ในภาษาไทยแปลว่า “สาม”

4. Four – สี่ (sìi)
“Four” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สี่” ในภาษาไทย

5. Five – ห้า (hâa)
คำว่า “five” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “ห้า” ในภาษาไทย

6. Six – หก (hòk)
“Six” แปลว่า “หก” เมื่อเป็นภาษาไทย

7. Seven – เจ็ด (jèt)
สำหรับคำว่า “seven” ในภาษาไทยแปลว่า “เจ็ด”

8. Eight – แปด (bpàet)
“Eight” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “แปด” ในภาษาไทย

9. Nine – เก้า (gâao)
คำว่า “nine” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “เก้า” ในภาษาไทย

10. Ten – สิบ (sìb)
“Ten” แปลว่า “สิบ” เมื่อเป็นภาษาไทย

11. Eleven – สิบเอ็ด (sìb èt)
สำหรับคำว่า “eleven” ในภาษาไทยแปลว่า “สิบเอ็ด”

12. Twelve – สิบสอง (sìb sǎawng)
“Twelve” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สิบสอง” ในภาษาไทย

13. Thirteen – สิบสาม (sìb sǎam)
คำว่า “thirteen” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สิบสาม” ในภาษาไทย

14. Fourteen – สิบสี่ (sìb sìi)
“Fourteen” แปลว่า “สิบสี่” เมื่อเป็นภาษาไทย

15. Fifteen – สิบห้า (sìb hâa)
สำหรับคำว่า “fifteen” ในภาษาไทยแปลว่า “สิบห้า”

16. Sixteen – สิบหก (sìb hòk)
“Sixteen” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สิบหก” ในภาษาไทย

17. Seventeen – สิบเจ็ด (sìb jèt)
คำว่า “seventeen” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “สิบเจ็ด” ในภาษาไทย

18. Eighteen – สิบแปด (sìb bpàet)
“Eighteen” แปลว่า “สิบแปด” เมื่อเป็นภาษาไทย

19. Nineteen – สิบเก้า (sìb gâao)
สำหรับคำว่า “nineteen” ในภาษาไทยแปลว่า “สิบเก้า”

20. Twenty – ยี่สิบ (yìi-sìb)
“Twenty” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “ยี่สิบ” ในภาษาไทย

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: เรียนเลขภาษาอังกฤษ 1-20 สำคัญเพื่ออะไร?
A1: เลขภาษาอังกฤษ 1-20 เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวัน เช่น เมื่อต้องการสั่งอาหารในร้านอาหารหรือต้องการเสนอราคา

Q2: มีวิธีการเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-20 อย่างไร?
A2: วิธีการเรียนรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-20 คือการอ่านและออกเสียงเลขภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สามารถฝึกฝนจากการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆ และการฟังจากไฟล์เสียงที่มีอยู่

Q3: ทำไมเราต้องรู้เลขภาษาอังกฤษ 1-20 ในภาษาไทย?
A3: รู้เลขภาษาอังกฤษ 1-20 ในภาษาไทยสามารถช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการใช้คำศัพท์ดังกล่าวในชีวิตประจำวัน

Q4: เราสามารถฝึกเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ได้อย่างไร?
A4: เราสามารถฝึกเลขภาษาอังกฤษ 1-20 โดยการอ่านออกเสียงเลขภาษาอังกฤษทุกตัวอย่างช้าๆ เราสามารถฝึกได้ทั้งในแบบเขียนและแบบพูด

Q5: เลขภาษาอังกฤษจำกัดอยู่ที่ 20 ตัวเท่านั้นหรือไม่?
A5: ไม่จำกัดอยู่เพียง 20 ตัวเท่านั้น เลขภาษาอังกฤษยังมีตัวเลขสูงกว่า 20 ตัว เช่น twenty-one (21), thirty (30), forty-five (45) และอื่นๆ

เลขภาษาอังกฤษ 1-20 เป็นศัพท์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนรู้และทำความเข้าใจเลขภาษาอังกฤษ 1-20 ในภาษาไทยจะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย

พบ 41 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ.

เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): การนับวันที่และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ Cardinal And Ordinal Numbers
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): การนับวันที่และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ Cardinal And Ordinal Numbers
ภาษาอังกฤษสำหรับครู: Reading Number (การอ่านตัวเลข)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู: Reading Number (การอ่านตัวเลข)
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
นับตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100, 1-1000000 ออกเสียง เขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ – Bestkru
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ : เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ English Test Number
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 | Lazada.Co.Th
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
แบบฝึกเขียนเลขไทย ๐-๑๐ | แบบฝึกหัดอนุบาล-ประถมศึกษา | ใบงาน
แบบฝึกเขียนเลขไทย ๐-๑๐ | แบบฝึกหัดอนุบาล-ประถมศึกษา | ใบงาน
วิธีการอ่าน หลักพัน ภาษาอังกฤษ L นับเลขภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีการอ่าน หลักพัน ภาษาอังกฤษ L นับเลขภาษาอังกฤษ L ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
บทที่6 การออกเสียงตัวเลขและวันที่
ไอเดีย ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 29 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, แบบฝึกหัดภาษา, การศึกษา
ไอเดีย ใบงานตัวเลขภาษาอังกฤษ 29 รายการ | แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก, แบบฝึกหัดภาษา, การศึกษา
ชิวิตในต่างแดน Life In The Uk.: Cardinal And Ordinal Numbers. จำนวนนับและเลขลำดับภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านต่างกัน
ชิวิตในต่างแดน Life In The Uk.: Cardinal And Ordinal Numbers. จำนวนนับและเลขลำดับภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านต่างกัน
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
ตัวเลขภาษาอังกฤษกับวิธีการใช้งานทุกรูปแบบ
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy
ตัวเลขภาษาอังกฤษ หลักหน่วยถึงหลักล้าน | Meowdemy
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ ใบงานOn Hand คำศัพท์สีและตัวเลข - คลังสื่อการสอน
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ ใบงานOn Hand คำศัพท์สีและตัวเลข – คลังสื่อการสอน
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
แนะนำวิธีการเขียนลำดับ 1St 2Nd 3Rd เขียนยังไงให้ถูกหลักการ
แนะนำวิธีการเขียนลำดับ 1St 2Nd 3Rd เขียนยังไงให้ถูกหลักการ
วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel อย่างรวดเร็ว?
วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel อย่างรวดเร็ว?
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ครูอาชีพดอทคอม
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 – ครูอาชีพดอทคอม
เลขภาษาเกาหลี วิธีอ่านราคา บอกเวลา เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
เลขภาษาเกาหลี วิธีอ่านราคา บอกเวลา เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ อนุบาล-เตรียมเข้าป.1 โหลดฟรี! - Amarin Baby & Kids
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ อนุบาล-เตรียมเข้าป.1 โหลดฟรี! – Amarin Baby & Kids
กฎเหล็ก 7 ข้อควรจำ เมื่อต้องเขียน
กฎเหล็ก 7 ข้อควรจำ เมื่อต้องเขียน “ตัวเลข” ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
การพูดตัวเลขในภาษาอังกฤษ (ยกกำลัง, ทศนิยม , ร้อยละ…) | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
การพูดตัวเลขในภาษาอังกฤษ (ยกกำลัง, ทศนิยม , ร้อยละ…) | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
อ่านทศนิยม ภาษาอังกฤษ
อ่านทศนิยม ภาษาอังกฤษ
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา - Mediaksn586 - หน้าหนังสือ 76 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา – Mediaksn586 – หน้าหนังสือ 76 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
แจกฟรีแบบฝึกหัดคัด A-Z เขียนตามเส้นประ สอนภาษาอังกฤษเด็ก
แจกฟรีแบบฝึกหัดคัด A-Z เขียนตามเส้นประ สอนภาษาอังกฤษเด็ก
เลขศาสตร์รหัสลับไขปริศนาชีวิต] 📌หลักเลขศาสตร์ เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วย ตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ การตั้งชื่อ รวมถึงหมายเลข
เลขศาสตร์รหัสลับไขปริศนาชีวิต] 📌หลักเลขศาสตร์ เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วย ตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ การตั้งชื่อ รวมถึงหมายเลข
ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย! รวมใบงานภาษาอังกฤษ อนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ครูประถม.คอม
ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย! รวมใบงานภาษาอังกฤษ อนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 – ครูประถม.คอม
วิธีการ นับ 1 ถึง 10 เป็นภาษาเกาหลี: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ นับ 1 ถึง 10 เป็นภาษาเกาหลี: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ครูอาชีพดอทคอม
รวม ใบงานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 – ครูอาชีพดอทคอม
วิธีอ่านและเขียน
วิธีอ่านและเขียน “เลขโรมัน” พร้อมเทคนิคการจำและแปลงเลขโรมัน
มารู้จักวิธีออกเสียง ตัวเลขภาษาอังกฤษ และวิธีใช้จริงกัน!
มารู้จักวิธีออกเสียง ตัวเลขภาษาอังกฤษ และวิธีใช้จริงกัน!
ทิปสำหรับการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ
ทิปสำหรับการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ
เวลา - Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?
เวลา – Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ การนับ อ่านตัวเลข มีวิธีการอ่านอย่างไร
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ การนับ อ่านตัวเลข มีวิธีการอ่านอย่างไร
เลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษ | Meowdemy
เลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษ | Meowdemy
แบบฝึก คัด อ่าน เขียน ตัวเลข 1-10 - แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
แบบฝึก คัด อ่าน เขียน ตัวเลข 1-10 – แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ 10-100 L จำนวนนับภาษาอังกฤษ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
ไขข้อสงสัย ทำไมนับเลขจำนวนมากในภาษาต่างประเทศถึงยากจัง : The Modernist
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000 | Pangpond
ขอถามเรื่องการเรียงลำดับตัวเลข ใน Excel ด้วยครับ - Pantip
ขอถามเรื่องการเรียงลำดับตัวเลข ใน Excel ด้วยครับ – Pantip
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดตัวเลข – Learningstudio.Info
วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel อย่างรวดเร็ว?
วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel อย่างรวดเร็ว?

ลิงค์บทความ: การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *